Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ny forskrift om unntak fra likebehandling av innleide

Forskriften gjør at reglene for likebehandling av innleide kan fravikes dersom det er tariffavtale i bemanningsforetaket inngått med en fagforening med minst 10 000 medlemmer.

Forskriften

- Vi vil lese forskriftsendringen grundig, og det vil nok bli behov for en gjennomgang med våre tariffmotparter om tolkningen. Vi har klare bestemmelser i våre tariffavtaler at innleide skal ha samme vilkår som fast ansatte, understreker forbundssekretær Steinar Krogstad.

Dagens tariffavtaler der vi er part, åpner ikke for unntak for likebehandling, sier Krogstad. Han understreker at den unntaksmuligheten som eksisterer i vikarbyrådirektivet er knyttet til kompenserende tiltak for innleide.- Vi kan ikke se noen kompenserende tiltak for innleide, og da er heller ikke vilkåret for unntaksbestemmelse til stede, sier Krogstad.