Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ny sentral godkjenning: Et skritt på veien

– Nå haster det for regjeringen å komme i gang med nødvendige utredninger, slik at vi får en ny sentral godkjenning som bidrar til at det blir enkelt å være seriøs, mener Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening.

-Useriøse og kriminelle virksomheter må ikke få ytterligere spillerom, understreker leder av Fellesforbundet, Arve Bakke og administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité har levert sin innstilling til ny sentral godkjenning av foretak. Innstillingen skal behandles av Stortinget fredag 12. juni.

– Komiteen har arbeidet på rekordtid, og sikret hjemler for den del av ordningen som skal omfatte bedrifter som arbeider uten ansvarsrett. Dette skal komiteen ha ros for, sier Arve Bakke, leder i Fellesforbundet og BNLs leder Jon Sandnes.

Byggenæringen har vært opptatt av at politikerne skal se tiltakene som ble foreslått i "Enkelt å være seriøs-rapporten" i sammenheng.

– Vi er fornøyd for at dette også blir understreket av komiteen. I innstillingen blir også betydningen av et samordnet førstelinjetilsyn og utvidelse av ID-kort på byggeplass understreket. Vi forventer at dette også blir fulgt opp i det videre arbeidet, sier Bakke og Sandnes.

Regjeringens forslag manglet tilstrekkelige forpliktelser knyttet til fremdrift på utredninger når det gjelder modul 2 i ordningen.

– Vi hadde sett at en samlet komite hadde signalisert viktigheten å få modul 2 på plass. Modul 2 vil blant annet bidra til å gjøre det enklere for bestillere å velge seriøse aktører og vil være et viktig ledd i seriøsitetsarbeidet i byggenæringen.

Byggenæringen er bekymret for konsekvensene nå når ordningen med lokal godkjenning for ansvarsrett bortfaller 1.1.2016.

– Det gjenstår et betydelig arbeid med å utrede løsninger for den nye ordningen. Dette arbeidet haster. Alle parter må bli involvert i dette arbeidet og herunder vurdere behovet for kompenserende tiltak. Ordningen må tre i kraft så snart som mulig, slik at useriøse og kriminelle virksomheter ikke får ytterligere spillerom, avslutter Bakke og Sandnes.