Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nytt HMS-kurs for hotell- og restaurantbransjen

NHO Reiseliv tilbyr nå bransjerettet HMS-kurs for verneombud i hotell- og restaurantbransjen.

Kurset er en kombinasjon av nettkurs og tradisjonell kurssamling, og har blitt til etter samarbeid mellom Fellesforbundet tillitsvalgte og verneombud, sammen med arbeidsgiverrepresentanter fra NHO Reiseliv.

Et godt arbeidsmiljø og systematisk forebygging av sykefravær er det desidert viktigste arbeidet vi kan gjøre for å forhindre uønsket sykefravær og "utstøting" fra arbeidslivet.

Deltakeren må gjennomføre den nettbaserte delen av kurset før de blir opptatt som deltaker på en av de planlagte kurssamlingene. Oversikt over planlagte kurssamlinger i 2015 finnes på informasjonssiden om kurset.

Mange HMS-kurs har et innhold som er generelt innrettet for å treffe problemstillinger i alle fag og bransjer. I dette kurset er både emnene og problemstillingene beskrevet ut i fra arbeidshverdagen i en hotell- og restaurantbedrift. Mange av NHO Reiselivs medlemsbedrifter har etterlyst nettopp dette. Fellesforbundet og NHO Reiseliv har derfor sammen laget et kurs vi tror imøtekommer de behovene bransjen selv har hatt ønske om.

I tillegg har vi hatt som mål at dette kurset kan være et viktig bidrag til forebygging av sykefravær. Utvikling av kurset har derfor vært svaret på en del av tariffpartenes forpliktelser i IA-avtalen.