Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enormt løft for økt seriøsitet i bygg og anlegg!

Fellesforbundet, BNL, KS og Difi står sammen bak forslag til nye seriøsitetsbestemmelser. - Dette er banebrytende, og veldig positivt for både samfunnet og byggenæringen. Nå får alle fylkeksommuner, kommuner og offentlige innkjøpsorganisasjoner nye anbefalinger for å sikre at useriøse ikke slipper til i konkurransen i bygg og anlegg, sier forbundssekretær Per Skau.

Det offentlige setter i gang byggeprosjekter for 200 milliarder, og dette utgjør 40 % av hele det norske byggemarkedet. - Det offentlige blir ikke bare en viktig aktør for innkjøp- men får også definisjonsmakt overfor andre. Virskomhetene blir nødt til å forholde seg til disse anbefalingene, og til å tilpasse sin virksomhet til innkjøpernes (kommunenes) ønsker, understreker Skau.

- Vi er spesielt glad for at det er oppnåd enighet om målene- nemlig at disse anbefalingene skal gi økt seriøsitet og økt kompetanse i byggenæringen. Resultatene av anbefalingene skal også evalueres, og det er enighet om å stramme inn anbefalingene om målene ikke nås.

Samarbeidspartnerne er enige om at offentlige oppdragsgivere anbefales å bruke bestemmelsene i bygg- og anleggskontrakter. En bred oppslutning om bestemmelsene og lik praktisering vil bidra til å sikre seriøsitet i offentlige bygg- og anleggsprosjekter. Det er allikevel viktig at lokale bestemmelser kan fortsette.

Maksimum to ledd i en kjede under entreprenør

I anbefalingene står det et krav om maksimum to ledd i en kjede under entreprenør.

Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg.

Krav til å kjenne til lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide).

I tillegg:

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

  • Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
  • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Krav om faglærte håndverkere

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning.

Krav om lærlinger

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger.

- Dette er ikke bare krav som skal sikre at de seriøse har mulighet til å være med i konkurransen, men også krav som peker framover for byggenæringen- slik at byggenæringen kan satse på kompetanse, produktivitet og seriøsitet, sier Skau.

Skau understreker at man lokalt må drøfte hvilke utfordringer som gjelder, og at man forsterker bestemmelsene der man finner det nødvendig. - Når kommuner og fylkeskommuner etter hvert innfører disse anbefalingene, er det viktig at dette ikke blir papirvedtak- men at det følges opp og reageres ved brudd.

Les pressemeldingen

Les de anbefalte kravene

Les bestemmelsene