Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Permitteringsreglene må endres

- Alle bedrifter som opplever store svingninger i etterspørselen kan ha utfordringer med å beholde arbeidstakere og kompetanse.

Et godt svar på slike utfordringer har vært adgangen til å kunne permittere ansatte for en kortere periode, sier forbundsleder Arve Bakke i en kommentar til NHOs bekymring for oljeindustriens situasjon.

- Vi er også bekymret for oljeindustrien, men i en situasjon der vi er nødt til å tenke på omstilling, er dert flere bransjer som bør få forholdene bedre tilrettelagt for å beholde arbeidskraften, påpeker Bakke.

Det var i NRK P1 at NHO-direktør Svein Oppegaard understreket at han er bekymret for at blant annet oljeindustrien på Vestlandet nå velger å si opp ansatte i stedet for å permittere, og at de på denne måten mister verdifull kompetanse.

Endringene i permitteringsordningene fra 2014, som forlenger lønnsplikten for arbeidsgivere under permittering fra 10 til 20 dager, kan føre til at hele ordningen i praksis blir avviklet. Bedrifter som står i valget mellom permittering eller oppsigelse vil nå måtte velge å betale 20 dagers lønn, uten at de ansatte arbeider og gir inntekter til bedriften, eller oppsigelse hvor de ansatte tross alt står i arbeid fram til sluttidspunktet. Hvis bedriftene i større grad går til oppsigelser enn permitteringer vil endringene i permitteringsregelverket medføre at kompetansen som bedriftene er avhengig av for å øke produktiviteten forsvinner og konkurransekraften til norsk industri vil svekkes. Forbundslederen ber derfor om at endringene fra 2014 reverseres.

- Hensynet til å opprettholde og utvikle kompetansen og produktiviteten i næringslivet taler for å forsterke og forbedre permitteringsregelverket. Det må åpnes for at bedriftene kan rullere permitteringene uten at bedriften må dekke utgifter til en ny arbeidsgiverperiode. I tillegg må kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger ved permittering og arbeidsløshet endres fra 50 til 40 prosent. Det er også viktig at dagpengereglene gir rom for at ansatte som har startet et utdanningsløp, og som dermed er i ordinær permisjon enkelte dager i uka/måneden, får rett til dagpenger tilsvarende stillingsprosenten, sier Arve Bakke.