Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Regjeringen er på etterskudd!

Forbundsleder Arve Bakke er ikke imponert over det den borgerlige regjeringens foreslår av tiltak rettet mot arbeidsmarkedet

- Mens stadig flere blir arbeidsledige og nye bransjer blir rammet, har regjeringen bare ett budskap; det er ingen krise i olje- og leverandørindustrien! De er uten tvil på etterskudd i sin vurdering av alvoret på arbeidsmarkedet.

Fellesforbundet foreslår flere konkrete tiltak for å bedre situasjonen.

- Norsk økonomi er inne i en alvorlig situasjon og vi kan ikke lenger sitte på gjerdet og tro at alt går over av seg sjøl. Vi krever tiltak nå, ikke når det er for sent. Verftsgruppa i Fellesforbundet som har vært samlet til møte på Stord peker blant annet på at permitteringsreglene må forbedres, reglene for bedriftintern opplæring må bedres, flere må gis mulighet for arbeidsmarkedstiltak og man må få en dialog med oljeindustrien for å sette i gang med nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som uansett må gjøres, sier Bakke.

Les uttalelse fra verftsgruppa på Stord

- Etter min mening forstår ikke regjeringen viktigheten av leverandørindustriens rolle. Det er den som rammes når investeringene uteblir. Det er positivt at regjeringen foreslår flere tiltak, men slik vi forstår det ligger de et stykke fram i tid. Og de tiltakene som regjeringen foreslår er stort sett forslag som fremmes i forbindelse med neste års statsbudsjett. Vi kan ikke sitte å vente, mens ledigheten stiger og arbeidsplassene og vår verdensledende offshore kompetanse forsvinner for godt.

Forbundslederen viser også til tiltakene som Arbeiderpartiet har foreslått. – Partiet vil sette i verk tiltak for dem som er i ferd med å miste jobben. De vil videre iverksette tiltak for at bedrifter i utsatte sektorer som leverandørindustri og maritim sektor beholder kompetansen i omstillingsperioder, og vil forsterke langsiktige tiltak for å stimulere til grønn omstilling og nye arbeidsplasser i alle deler av næringslivet. Dette er konkret, og vil raskt kunne gi resultater understreker Arve Bakke.

Les om Arbeiderpartiets tiltak

Fellesforbundets ledelse følger situasjonen tett og foreslår konkrete tiltak. Flere av tiltakene kan iverksettes nå, uten å vente på statsbudsjettet til neste år.