Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Regjeringen styrker bedriftsintern opplæring

Regjeringen endrer nå reglene for bedriftsintern opplæring, etter å ha fått innspill fra blant andre LO og NHO. - Det er viktig at vi bruker lavkonjunkturen til kompetanseheving.

Det vil både styrke bedriftene og arbeidstakerne vil stå sterkere på arbeidsmarkedet, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Gjennom dette tiltaket kan bedrifter motta tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger, som et alternativ til permittering.

Dette er en ordning bedrifter med permitterte ansatte kan ha nytte av. Det er derfor også positivt at Regjeringen, sammen med partene, skal gjøre ordningen bedre kjent.

Regjeringen har varslet følgende endringer:

  • Støtte i 26 uker (mot 13 i dag)
  • Skal jobbes for å gjøre ordningen bedre kjent
  • Midlene økes og kanaliseres mot Sør- og Vestlandet
  • Endringen trer i kraft 10. oktober