Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Riksavtalen: Ingen endringer i lønnssystemet

Utredningsarbeidet om Riksavtalen og lokale forhandlinger er sluttført. Partene har ikke kommet frem til felles endringsforslag i avtalens lønnssystem. - NHO Reiseliv viser at de ikke ønsker endringer i lønnssystemet.

Våre medlemmer viste ved forrige oppgjør at de ønsket endringer. 

Vi oppfordrer derfor klubbene til å lese dokumentet og tenke gjennom hvilke krav vi skal fremme til lønnsoppgjøret neste år, sier forbundssekretær Clas Delp.

Fra Fellesforbundets side var kravet vi reiste i forrige hovedoppgjør et klart uttrykk for at det er behov for endring. Riksavtalen er en minstelønnsavtale med lokal drøftingsrett på prinsipper for lokale lønnstillegg. Mange steder blir dessverre minstelønnssystemet praktisert som normallønn, og eventuelle lokale tillegg ut over minstelønn er sjelden forankret i en lokal avtale. Systemet i dagens avtale fungerer med andre ord ikke i praksis, og da burde begge parter innse at det er behov for forandring. Endringer medfører selvfølgelig nye utfordringer både for tariffpartene sentralt og dem som skal forhandle lokalt på bedriften. Blant annet vil endringer medføre et stort behov for opplæring av både tillitsvalgte og arbeidsgivere. Men slike behov må vi se som en utfordring og ikke som et hinder for å finne andre løsninger i tiden fremover, forteller Delp.

NHO Reiseliv mener det er liten interesse for tillitsvalgtrollen i mange klubber. - Vi synes det er sterkt beklagelig at vår motpart har et slikt inntrykk av våre tillitsvalgte. Vår erfaring er at veldig mange tillitsvalgte ikke får nødvendig tid til å utføre sin rolle som tillitsvalgt i arbeidstiden. Dersom tillitsvalgte skal ivareta sin rolle på en skikkelig måte må de ha tid til å gjøre det. Vi tror det er en helt klar sammenheng mellom manglende tid til tillitsvalgtarbeid og det arbeidsgiversiden betegner som "manglende interesse" for oppgaven.

Vi håper dokumentet blir brukt både i opplæringssammenheng og i debatten om forslag til tariffrevisjonen i 2016, avslutter Delp.

Les hele dokumentet her.