Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

SKOG22- grønt gull for Norge!

Strategien Skog22 legges fram i dag, og er en helhetlig nasjonal strategi for skog- og trenæringen. Skog- og trenæringen er Norges grønne gull- og kan også i framtida skape verdier og sysselsetting.- Skal vi nå våre klimaforpliktelser må vi gradvis klare å erstatte produkter som i dag er fossilt fremstilt med skogbaserte, sier forbundsleder Arve Bakke.

Skog- og trenæringen er en av få komplette verdikjeder i Norge, og vi utnytter i dag mindre enn halvparten av det som årlig vokser i de fornybare skogene våre. – Tenk for et vekstpotensial som ligger og venter!, fortsetter Bakke.

LO og Fellesforbundet har deltatt aktivt i arbeidet med strategien. - Vi håper strategien kan gi skog- og trenæringen den plassen den fortjener i fremtidens bærekraftige bioøkonomi.
I en tid med sviktende oljeinntekter må myndighetene sørge for konkurransedyktige rammevilkår for fastlandsindustrien- og hva er da bedre enn å satse på skog- og trenæringen, spør Bakke. Alt som kan produseres av olje i realiteten kan produseres av trevirke.

Norge kan utnytte sin kapitalstyrke for å videreutvikle norsk skog- og treindustri i en stadig mer globalisert verden. Vårt grønne gull kan også i framtida skape verdier og sysselsetting!, sier Bakke. – Nå forventer vi at Regjeringen følger opp den bestilte strategien!

Det er mange forslag i strategien, innenfor både forskning, innovasjon, bedriftenes egen innsats og hva myndighetene kan gjøre.