Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Søk om støtte til etterutdanning!

Viktig medlemsfordel: Er du medlem av Fellesforbundet og har hatt sammenhengende medlemskap de siste tre år, kan du søke om å få støtte til utdanningen fra LOs utdanningsfond!

Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger. Søknadsfristen er 15. mai, og du kan få stipend på inntil 17 000 kroner per studieår.

Forutsetningen er at en har vært betalende medlem i et LO-forbund i 3 år og tilhører et overenskomstområde med rettigheter i fondet. Alt du trenger å vite om LOs utdanningsfond finner du her.

Kravet til medlemsskap i et LO forbund er 1 år i de tilfeller der søkeren søker om stipend som praksiskandidat etter § 3,5 i opplæringsloven eller allmennfaglig utdannelse som fører til studiekompetanse.

Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)

Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil kr. 10.500,- pr.skoleår.

Kortere kurs : Inntil kr. 5.000,- pr. studieår

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,- pr.skoleår.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søk støtte her!
Søknader kan sendes fortløpende, og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.