Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Stappfullt på møte om det gode arbeidsliv!

Forbundsleder Arve Bakke utfordret alle som er opptatt av det organiserte arbeidsliv om å snakke pent om fagbevegelsen og det organiserte arbeidsliv.

- Arbeidsministeren og statsministeren kan gjerne snakke pent om oss, med tanke på den jobben vi gjør for å sikre anstendige arbeidsvilkår. Bakke lovet også at Fellesforbundet kommer til å ta kampen om faste ansettelser i bemanningsbransjen før valget 2017. - Det er for passivt av Regjeringen å overlate disse spørsmål til rettsapparatet, understreket han.

Arve i storform tok opp de viktige tema i arbeidslivet i dag og som er avgjørende for fremtiden til den norske modellen: Er det organiserte arbeidslivet sterkt nok? Hva med tariffavtalene- og er statlig eierskap en mulighet?
-Både arbeid og kapital har forventninger- kapitalen har forventning til å få avkastning av kapital og at den skal være tryggest mulig plassert. Mens arbeidstakerne er opptatt av å få best mulig lønns- og arbeidsvilkår, og trygge arbeidsplasser- disse hensyn er ikke alltid lett å forene, sa Bakke.

-Vi må evne å ta i bruk tilgjengelig teknologi- enten det er en vare eller tjeneste.Vi er nødt til å skape merverdi for å kunne hente ut noe- hvordan får vi det til i praksis?, spurte han.
- Vi i Fellesforbundet har sterk tro på at det med et organisert arbeidsliv er muligheten for å oppnå merverdi størst. Samhandling i bedriftene kan gi en samhørighet, som gjør at vi bryr oss om virksomheten.

-Organiseringsgraden må opp: Flere arbeidstakere må organisere seg, og flere arbeidsgivere må organisere seg. Vi må snakke pent om hverandre, skape relasjonene for å få fram viktigheten av organisasjonene. Hvis de politiske partiene er virkelig opptatt av det organiserte arbeidslivet, kan jo de også snakke positivt om partene, om oss og LO. Statsministeren og arbeidsministeren kunne gått ut og sagt at de ser fordelene av at flere organiserer seg og det skaper et mer robust arbeidsliv.
Bemanningsbransjen er temmelig ny i det norske arbeidslivet. Vi vil bidra til å utvikle bransjen slika t den blir lik andre bransjer npr det gjelder rammebetingelser. Bransjen skal levere kompetent arbeidskraft der de mangler det, men det må leveres på samme betingelser. De andre bransjene må håndtere sin arbeidskraft under visse vilkår, og det er opp til oss partene å utvikle tariffavtalene. Det er en stor utfordring som ligger hos myndighetene. I dagi dag sier areidsbministeren at det får være opp til rettsystemet å avgjøre nå- det er en passiv politikk. Det er en del av det vi vil utfordre politikken på i forkant av valget i 2017. Er du fast ansatt, er du fast ansatt. Rettigheter og plikter skal være likestilte. Vi må slutte å se på bemanningsbransje som noe negativt, for i et fleksibelt samfunn der vi vil ha permisjoner titt og ofte, så er det behov for fleksibel bemanning- så spørsmålet er hvordan regulerer vi det? Jo, de må reguleres på samme måte som andre bransjer, sa en tydelig Bakke til forsamlingen.

Else-May Botten la vekt på viktigheten av å rekruttere i sitt innlegg. Fagbevegelsen må sørge for fornyelse i rekkene, sa Botten. - Den norske modellen- jeg er forelska i den, sa hun også til forsamlingen.

- Vi må ha et krafttak for å holde organisasjonsgraden oppe og få flere medlemmer. Alle må tenke på hvordan vi kan rekruttere ungdommene.

Gode samtaler med lokale tillitsvalgte og medlemmer
Etter lunsjseminaret var det tid til å møte den lokale avdeling 9 og avdeling 3 til gode samtaler om landsmøtet, lønnsoppgjør og valgkamp. På møtet fikk medlemmene ta opp saker som var viktige for dem, som for eksempel AFP-situasjonen for sliterne i arbeidslivet. Arve tok ballen, og lovte de tillitsvalgte å kjempe for å få på plass en forsikringsordning for AFPen, for sliterne fortjener en god pensjon, sa Arve på møtet.