Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Stappfullt på olje- og gasskonferanse!

Fellesforbundets årlige olje- og gasskonferanse gikk av stabelen i går og i dag. Tema har vært norsk oljeeventyr, klima og den norske modellen.

Tillitsvalgte har fått oppdatert kunnskap og det har vært debatt om klimautfordringer og oljepolitikk, og den nordiske modellen.

Forbundssekretær Jørn Eggum deltok i debatt om oljepolitikk og klimautfordringer sammen med Nestleder i NTL, Kjersti Barsok og Reidunn Wahl fra EL og It. Eggum la vekt på at han gjerne kunne stille opp i debatter om oljepolitikk og klima i andre forbund. - Det er viktig også for andre forbund å ha med seg Fellesforbundets synspunkter i arbeidet, sa Eggum. Han understreket også at for å finansiere nye arbeidsplasser i det "grønne skiftet" er vi også avhengige av et næringsliv som går godt for å kunne finansiere dette.

Etter debatten var det også mange spørsmål fra salen, som blant annet gikk på hva "grønt skifte" egentlig innebærer.

Etter lunsj ble det også debatt om den nordiske modellen, der både svensk og dansk metallarbeiderforbund deltok, sammen med Bitten Nordrik fra Arbeidsforskningsinstituttet.

Mot slutten av dagen snakket forbundssekretær Halvor Langseth om det seriøse arbeidslivet.

Dag to fortsatte med foredrag om status for Johan Sverdrup og muligheter fremover ved Øivind Reinertsen i Statoil, før Per Rune Henriksen fra Arbeiderpartiet la frem hvilke forventinger de har til Sverdrup-prosjektene. Forbundssekretær Steinar Krogstad gikk deretter gjennom aktuelle dommer fra Arbeidsretten, før forbundssekretær Jørn Eggum avsluttet og oppsummerte konferansen.