Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Stappfullt på Oslofjordkonferanse

Over 70 medlemmer deltok på mandagens Oslofjordkonferanse om midlertidige ansettelser og utviklingen i arbeidslivet.

Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet og Arve Kambe fra Høyre deltok i vår debatt rundt midlertidige ansettelser, og vi fikk også en gjennomgang av situasjonen med kontroller fra Ørnulf Halmrast fra Arbeidstilsynet. Deltakerne var aktive både med spørsmål til innlederne og i debattene.

Arve Kambe argumenterte med at endringene i Arbeidsmiljøloven gjøres for å få flere av de som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. - Det er særlig innvandrere og ungdom som er målgruppen. Disse trenger en mulighet for å komme seg inn i arbeidslivet. Alternativet til mer midlertidige ansettelser er å ikke ansette, pålegge mer overtid på de som er ansatt eller bruke mer innleid arbeidskraft, sa Kambe.

Dag Terje Andersen var sterkt uenig i Kambe`s påstander, og påpekte at forskningen viser at økt adgang till midlertidige ansettelser ikke gir flere jobber, bare flere midlertidige jobber. Stor applaus fikk Andersen også da han sa dette: - De seriøse bedriftene trenger at Regjeringen reverserer permitteringsreglene,ikke flere midlertidige stillinger!

- Det er summen av endringene som nå foreslås som er det verste. Hver av endringene som foreslås nå, sammen med endringene i permitteringsregelverket, er alvorlig for arbeidslivet og arbeidsplassene. Regjeringen har ingen forskning som støtter opp om politikken. Arbeidsmiljøinstituttet, OECD, Arbeidstilsynet er blant de som er skeptiske. Det blir ikke flere jobber, bare flere midlertidige jobber. Arbeiderpartiet er redd for at nyansettelser vil i erstattes med midlertidige ansettelser og at midlertidige ansettelser blir hovedregelen, slik det allerede til dels har blitt i enkelte bransjer.

Forbundssekretær Steinar Krogstad presenterte etter debatten Fellesforbundets syn og arbeid med lovendringene. - Samlet sett vil endringene som regjeringen foreslår gjøre det dyrere å ansette fast og enklere og billigere å ansette midlertidig. Det vil føre til mer midlertidige ansettelser.

Steinar påpekte også at det er merkelig at regjeringen har to ulike virkelighetsbeskrivelser av hvordan situasjonen i arbeidsmarkedet er: en når de snakker om arbeidslivskriminalitet der de beskriver til dels store utfordringer; og en annen beskrivelse når det kommer til endringene i arbeidsmiljøloven, der arbeidslivet preges av muligheter til fleksibilitet og ønske om mer familievennlige forhold.

Avvisingen av LOs innspill om å forlenge prøvetiden avslører at det regjeringen egentlig vil er mer midlertidighet, ikke å la nye grupper få prøve seg i arbeidslivet, sa Krogstad til stor applaus i salen.

Ørnulf Halmrast fra Arbeidstilsynet gikk deretter gjennom kontroller tilsynet utfører på arbeidsplassene, og utfordringene de møter.En utfordring på kontrollene på arbeidsplassene er at de som jobber der virker godt instruerte på hva det skal svare når arbeidstilsynet kommer på kontroll.