Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Stortingsforslag - et stykke på vei

Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget er bekymret for den økende utviklingen med kontraktsformen "fast ansatt uten garantilønn" og at den ikke ivaretar lovens intensjon om fast ansettelse.

Dette er klart etter at komiteen har behandlet et såkalt dokument 8 forslag fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen om å foprby enkelte ansettelsesformer. Det ble imidlertid ikke enighet i komiteen om å be regjeringen endre regelverket. Det rødgrønne mindretallet mente at en fast ansettelse må inneholde en forpliktende stillingsstørrelse, og med det følger både arbeidsplikt og betalingsplikt, samt stillingsvern. Det borgerlige flertallet ba imidlertid statsråden sammen med partene i arbeidslivet om å vurdere disse spørsmålene.

- Formuleringen må sies å være et stykke på vei. Det borgelige flertallet sier a, men ikke b, så vi får bare jobbe videre med saken, sier forbundssekretær Steinar Krogstad.

Les hele innstillingen