Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Støtter sterkere virkemidler for utslippskutt

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommer i Dagbladet med gode forslag til sterkere virkemidler for utslippskutt. Han foreslår at fondet for klimateknologi må økes til 100 milliarder i 2017 og at staten kan ta opp mot 70 prosent av investeringskostnadene for viktige kollektivprosjekter i de store byene. Vi støtter forslagene. Dette er viktige tiltak for utslippskutt her hjemme, sier forbundssekretær Kine Asper.

Gahr Støres forslag om å få til lav- og nullutslippsteknologi i maritim sektor i praksis er godt. Utvikling av miljøteknologi må prioriteres. Det vil gi innovasjoner, som igjen vil styrke norsk industris konkurransekraft. - Vi støtter den offensive politikken Arbeiderpartiet tar til orde for. Nå håper vi at regjeringen lytter, og forsterker et bredt klimaforlik, fortsetter hun.

Fellesforbundet støtter et tettere samarbeid med EU for å nå klimamål. Dette gir en helhetlig politikk, som legger til rette for utslippskutt i hele Europa, gjennom samarbeid , teknologiutvikling og nye markedsmuligheter.


Norge må også arbeide aktivt med å få på plass gode og bærekraftige FN-løsninger. For å kunne bli karbonnøytrale, må vi bidra til at 60 % av utslippskuttene tas utenfor Europa. Vi trenger regler som gjør et solidarisk internasjonalt klimaarbeid troverdig.

Her hjemme må vi gjøre vårt for å kutte utslipp. Det viktigste fortrinn vi har i Norge er all den kompetansen som sitter i norske arbeidstakeres hoder og hender. Innovasjonsevnen, omstillingsviljen og samarbeidsforholdene i norsk arbeidsliv er unike. - Den tradisjonen vi har for medarbeiderinvolvering og tillit må være en del av strategien. Dette fortrinnet kan ikke bare hjelpe oss,
 det er en forutsetning for å lykkes i overgangen til lavutslippssamfunnet, understreker Asper.


Fagarbeiderne er nødvendig for å oppnå lavutslippssamfunnet. Da må vi investere i de ansattes kompetanse, og de ansatte må involveres i arbeidet med å få frem nye løsninger og produkter: Bilmekanikeren som vet hvordan CO2-utslippene i bilen din kan reduseres og bygningsarbeideren som har tilstrekkelig kompteanse til å rehabilitere og sette opp energieffektive bygg.


Industrien er en del av løsningen på klimautfordringene. Vi har ren energi, og gode forutsetninger for å videreutvikle teknologier for fangst og lagring av CO2. Vi har kommet langt med teknologiutvikling i sektorer som maritim, marin og offshore, i skognæringen og prosessindustrien. Framtidens miljøvennlige industri og næringsliv oppstår ikke av seg selv, men vil stå på skuldrene til dagens bedrifter.