Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Styrte AIM Norway SF bevisst mot en streik?

260 medlemmer fra Fellesforbundet er i streik ved AIM Norway SF på Kjeller, etter at mekling ikke førte frem.

Selv om LO Stat/Fellesforbundet hadde jobbet seg grundig gjennom egne og arbeidsgivers krav 3. februar, og var klare for konstruktiv diskusjon for å få en løsning, avslo Spekter/AIM anmodningen fra mekleren om å fortsette arbeidet på overtid. – Dette kan ikke tolkes av oss som annet enn at det var streik og ikke en løsning de ønsket, sier Fellesforbundets forhandlingsansvarlig, Tor Schwenke.

Det har vært jobbet i over 1 år med å etablere den bedriftsvise delen av overenskomsten for AIM Norway SF (AIM) etter at de ble skilt ut fra Forsvaret som eget statsforetak, og meldte seg inn i Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter). Ledelsen ved AIM har hele tiden fremmet sitt krav til overenskomst igjen og igjen, uten å bry seg om at Fellesforbundet også har hatt en mening om hvordan den skulle se ut.

Tor Schwenke opplyser at uansett hvordan forbundet har utformet sine forslag/krav har ledelsen ved AIM fortsatt å legge fram sitt krav, litt justert, men uten endringer i hovedsubstansen. Dette var også tilfelle inn i den utsatte meklingen som ble avsluttet natt til onsdag 4. februar, som endte i streik.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, sier på Spekters hjemmeside at deres tilbud "sikret at viktige arbeidsvilkår videreføres og at ingen går ned i lønn", og at det var "i tråd med resultatet i frontfaget for 2014". Dette er en virkelighetsbeskrivelse som ikke gir det hele og fulle bildet, presiserer han.

-Det er ikke likegyldig hvordan man skrur sammen et økonomisk tilbud, og det er ikke likegyldig hvordan man innretter "at viktige arbeidsvilkår videreføres og at ingen går ned i lønn", poengterer han. – Tilbudet var stort sett det samme som ble fremmet av ledelsen ved AIM for over 1 år siden, og det inneholdt en lønnsinnretning og –nivå langt under det som har vært på AIM, og det ville vært vilkårene for alle nyansatte fremover. I tillegg var det store hull og dramatiske forverringer i de såkalte "viktige arbeidsvilkårene".

- Toppen av frekkhet opplever vi når Anne Kari Bratten i Spekter uttrykker at "derfor er det overraskende at meklingen ikke førte fram". Schwenke minner om at det var Spekter/AIM som kastet kortene og ikke ville gjøre et reelt forsøk på å finne en løsning. - Ikke forsøk og skylde på andre, Anne-Kari Bratten, avslutter han.