Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Tar ikke ledigheten på alvor!

- Jeg reagerer sterkt på at finansministeren og regjeringa i det reviderte nasjonalbudsjettet ikke tar den økende arbeidsledigheten mer på alvor, sier lederen i Fellesforbundet, Arve Bakke.

- Jeg merker meg at finansministeren understreker at utsiktene framover på arbeidsmarkedet er usikre. Men vi har mer enn nok av kunnskap om at det midlertidige fallet i petroleumsinvesteringene får store konsekvenser for arbeidstakerne. Jeg frykter for at enda flere blir sagt opp eller permitterte i tida framover. Jeg hadde derfor forventet at regjeringa i det reviderte nasjonalbudsjettet hadde tatt dette med et langt større alvor, påpeker forbundslederen.

- Den beskjedne økningen i tiltaksplasser på 1 000 plasser er ikke målrettet inn mot de som nå blir ledige. Det er nødvendig å øke tiltakene også overfor andre grupper slik regjeringa gjør, men det burde vært lagt inn en særskilt satsing overfor den store gruppa som har blitt og blir ledige innenfor offshore og offshore-leverandørindustrien. Det burde vært lagt inn målrettede tiltak med sikte på å kunne bruke mer av rullerende permittering kombinert med bedriftsintern opplæring, slik det skjedde sist da denne industrien for 15 år siden var nede i en bølgedal. En burde for eksempel lagt til rette for at en kan være delvis permittert kombinert med opplæringstiltak i bedriften. På den måten kan en også strekke permittering ut i tid, understreker Arve Bakke.