Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Tiltak for et seriøst arbeidsliv

En bredt sammensatt arbeidsgruppe, ledet av forbundets nestleder Anders Skattkjær, har fremlagt en rapport om aktuelle tiltak for et seriøst arbeidsliv.

Bakgrunnen for arbeidet er at arbeidslivspolitikken går i feil retning og behovet for å gjøre grep for å snu den negative utviklingen.

Arbeidsgruppen har hatt et særlig fokus på problemstillinger knyttet til om arbeidstakerne er sendt på oppdrag eller ansatt/inntatt på stedet, arbeidstid, dekning av reise, kost og losji, utleie og innleie av arbeidskraft og allmenngjøring. Flere av arbeidsgruppens anbefalinger er å finne i de innstillinger som Fellesforbundets landsmøte skal behandle kommende dager.

Les rapporten