Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Trenger gode fagarbeidere på veien til lavutslippssamfunnet!

Fellesforbundet støtter at det inngås avtale med EU om en felles oppfyllelse av utslipssreduksjonsmålene. Det viktigste fortrinn vi har i Norge er all den kompetansen som sitter i norske arbeidstakeres hoder og hender.

Innovasjonsevnen, omstillingsviljen og samarbeidsforholdene i norsk arbeidsliv er unik- og vi trenger gode fagarbeidere på veien til lavutslippsamfunnet! sa forbundssekretær Kine Asper på høringen om utslippsforpliktelser på Stortinget i dag.

Fellesforbundet har medlemmer som jobber i fastlandsindustrien, byggenæringen, leverandørindustrien og skogbaserte næringer. Hvordan vi går fram for å nå to-gradersmålet er viktig for våre medlemmer, sa Asper.


-Det er bra at regjeringen foreslår at skogen skal inngå i klimaregnskapet. Det er god klima- og næringspolitikk å ha et aktivt skogbruk og utnytte skogens ressurser både som CO2-lager, byggemateriale, energi og som kjemisk råvare.

Globalt gjør Norge en stor innsats gjennom vår skogsatsing, det Grønne klimafondet og ved kjøp av klimakvoter i FNs CDM-system. Det må vi fortsette med. Et utvidet samarbeid med EU må ikke gå på bekostning av vår globale innsats, understreket Asper.


Norges klimastrategi må ta utgangspunkt i å styrke verdiskapingen og vri den i en klimariktig retning, gjennom innovasjon og utvikling i eksisterende bedrifter. Vi har ren energi, gode forutsetninger for å videreutvikle teknologier og prosjekter for fangst og lagring av CO2 ( CCS) og er langt framme i sektorer som maritim, marin og offshore, skogbaserte næringer og prosessindustri.


CO2-kompensasjonsordningen må hegnes om. Den gir industrien forutsigbarhet når de skal ta sine langsiktige investeringsbeslutninger.

Transportsektoren er en stor del av ikke-kvotepliktig sektor. Tiltakene som kollektivsatsinger og fornying av bilparken, med vridning til null- og lavutslippsbiler, må videreføres. Tilrettelegging for bygging av miljøvennlige skip gjennom bl.a. å stille krav i anbudsordninger og tilby helhetlige finansieringsløsninger vil kunne gi effektive nasjonale kutt.


- Vi er verdensmestere i medarbeiderinvolvering og tillit, og dette må vi ta med oss videre. Vi ønsker oss en offensiv politikk som utnytter alt det gode vi har i norsk arbeidsliv, avsluttet Asper.

Les også vårt høringsnotat som er sendt til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.