Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Uakseptabelt fra finsk regjering!

Det nordiske tre- og bygningsarbeiderføderasjonen tar i en uttalelse kraftig avstand fra de planer Finlands regjering har lagt fram om å forverre arbeidstakernes arbeidsvilkår

Det er snakk om reduksjoner i overtidsbetaling, sykelønn, og mindre ferie. Finland innskrenker partenes frie forhandlingsrett, og det er uakseptabelt, heter det i uttalelsen. Fredag skal det være en stor demonstrasjon i Helsinki mot den finske regjeringens forslag. Du kan støtte kampanjen her.

Uttalande från Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationens styrelse till stöd för de finska medlemsförbunden, den 16 september 2015.

Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen och dess medlemsorganisationer tar kraftigt avstånd från de planer Finlands regering lagt fram om att försvaga arbetstagares arbetsvillkor och försörjning genom att grovt ingripa i avtalsfriheten.

 

De åtgärder Finlands regering presenterat för att som de ser det förbättra konkurrenskraften är inget annat än förslag som överger och skrotar förhandlingar enligt den nordiska modellen. Förslaget äventyrar även den fria avtalsrätten.
Många internationella avtal garanterar föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt om arbetsvillkor. ILO:s kärnkonventioner nr 87 och 98, Europakonventionen, Europeiska sociala stadgan och FN: s ICCPR och ICESCR är sådana internationella avtal.

De nordiska bygg- och träfacken ställer sig bakom de nordiska fackliga centralorganisationerna och tillsammans konstateras, att om de förslag till försämringar i arbetslivet som Finlands regering föreslår genomförs, kommer det att ha oförutsägbara konsekvenser förutom för det finska samhället, också mer utbrett i Norden. Finlands regering inskränker parternas fria förhandlingsrätt, vilket är oacceptabelt.

Oslo 16 september 2015

Johan Lindholm   Christer Wälivaara
Ordförande  Generalsekreterare
NBTF NBTF