Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Bedre å bevare kompetansen der den er!

Les appellen som forfundsleder Jørn Eggum holdt under dagens «Bevar Andøya flystasjon»-markering på Andøya!

Gode venner!

Forsvaret har vi for å forsvare landet. Vi bruker over 50 milliarder årlig på forsvaret vårt. Det er mange penger, men likevel ikke en krone for mye for å kunne ivareta de oppgaver et forsvar av Norge har.

Norge er et lite land i verden, men stort i geografi. Og vi ligger strategisk til, ikke minst her nord. Derfor trenger vi et sterkt forsvar for landsdelen, og et forsvar som er tilstede i landsdelen.

Forsvaret har dessuten alltid hatt viktig betydning for samfunnet vårt utover det å være et forsvar. Det gjelde ikke minst her i Nord-Norge. Behovet for sikkerhet har vært kombinert med næringsutvikling og bosetting. Og Forsvaret har fått en stadig sterkere rolle i overvåking av miljø og det er viktig for kompetanseutbygging.

Fellesforbundet er opptatt av Forsvaret. Også fordi vi har mange medlemmer som har sitt arbeid der, og mange medlemmer som arbeider i bedrifter som leverer utstyr og tjenester til Forsvaret. Et enstemmig landsmøte i fjor høst slo fast at Forsvarets rolle i nord er av vital betydning for hevdelse av suverenitet og overvåking. De seinere års endrede sikkerhetssituasjon i Europa underbygger dette.

Godtfolk!

Vi har alltid måtte omstille oss i Norge. Vi må alltid se på om ressursene brukes godt. Det gjelder sjølsagt også Forsvaret.

Fellesforbundet deltar aktivt i ordskiftet om regjeringens forslag til langtidsplan. Vi har stor respekt for Forsvarsjefens råd og regjeringens anbefalinger. Vi har ikke presentert lange smørbrødlister til forsvar for alt det bestående og at alt egentlig bør være som det alltid har vært. For da, folkens, kommer vi oss aldri videre. Vi har prioritert strengt om hva vi mener er viktigst for å sikre et best mulig forsvar og utvikling for landet.

Kjære andøyboere og andre gode venner!

Nummer 1 på vår prioriterte liste er bevaring av flybasen her på Andøya i en delt løsning med Evenes.

Og hvorfor er delt løsning best?

Jo, for det første fordi det er bedre å bygge videre på å utvikle personell og kompetanse der den allerede er, i stedet for å forsøke å bygge opp denne kompetansen fra skrætsj et annet sted.

For det andre så har dere infrastruktur på plass med hangarkapasitet til nye maritime overvåkingsfly her på Andøya. Og i tillegg er det lagt til rette for å ta imot og huse to NATO-skvadroner her.

Og for det tredje og det aller viktigste: Vi må ta vare på og utvikle den unike kompetanseklyngen som er etablert her på Andøya med flystasjonen, Space Senteret og Testsenteret. I et høykostland som Norge er det nettopp denne typen høykompetansearbeidsplasser vi må satse på.

Gode venner!

Når den tyske marinen har brukt nødvendig testutstyr i Sør-Afrika fordi de ikke har funnet gode nok alternativer i Europa, sier at de for ettertiden heller vil benytte testsenteret her på Andøya nettopp på grunn av denne unike kombinasjonen. Ja, da bør vi virkelig lytte og forstå at vi har store utviklingsmuligheter her som vi må ta vare på.

Gode venner!

Regjeringen begrunner sitt valg om å legge ned her på Andøya blant annet ut fra økonomiske hensyn. Vi stiller spørsmål ved enkelte av forutsettingene. I forrige langtidsplan fra 2012 var det lagt til grunn at nødvendige investeringer her på Andøya ville koste 650 millioner kroner. Nå er kostnadene beregnet til nær 8 milliarder kroner – 12 ganger mer! Det er umulig å forstå. Samtidig virker beregningen for Evenes veldig lave. Jeg stiller spørsmålet om en har brukt en bestemt måte å regne på bare for å få til en flytting.

Vårt budskap til Stortinget er derfor: Ta en ny gjennomgang av de økonomiske beregningene.

Godtfolk!

Jeg har tillit til at Stortinget skjønner det regjeringen ikke har skjønt. At det å legge ned virksomheten her på Andøya er korttenkt.

At det ikke tjener landets sikkerhetsinteresser.

At det ikke tjener landsdelen.

Flybasen her på Andøy skal bestå! Det skal vi sammen sørge for. Takk for oppmerksomheten!