Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Bedriftene må ta ansvar

- Bygg- og anleggsbransjen har i for stor grad tenkt kortsiktig. Man har ikke sett at økt bruk av bemanningsbyråer og svak innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, gjør det mindre populært å søke seg til byggebransjen.

Det sier Per Skau, forbundssekretær med tariff- og bransjepolitisk ansvar for byggfag. Bakgrunnen for uttalelsen er NRKs oppslag 18.10 om at norske bedrifter er i beit for fagarbeidere, for eksempel snekkere, murere, elektrikere og rørleggere. Det kommer fram i en global undersøkelse gjennomført av Manpower Group.

- Denne nedgangen i fagarbeidere har vi varslet i mange år. Særlig bygg og anlegg har hatt en nedgang av søkere til VG1, spesielt i Oslo. Det er naturlig når de store entreprenørene velger å kutte ned på bemanningen og i stedet bruke bemanningsbyråer. Da setter de ikke bare bort arbeidet, de setter også bort ansvaret for å utdanne nye fagarbeidere, understreker Skau.

Gjennom de siste ti årene er søkertallene til flere store yrkesfag halvert i Norge.

- Må ta inn lærlinger

- Vi må vise at vi ønsker en utvikling med fast ansatte fagarbeidere, og bedriftene må igjen ta sitt ansvar for å ta inn lærlinger og sikre dem en fremtid i våre bransjer, fortsetter Skau.

- Det vil koste, men byggebransjen kan ikke skrike opp om mangelen på fagarbeidere, samtidig som den ikke tar inn lærlinger, ikke ansetter folk og stadig fremstår som en bransje hvor det er fritt frem med sosial dumping og lettvinte løsninger.

Fellesforbundet skal nå sammen med Byggenæringens Landsforening (BNL), jobbe for å snu den negative utviklingen. Målet er at hovedmodellen skal være fast ansatte fagarbeidere, uten spillerom for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Da vil det igjen åpne seg en framtid i byggebransjen. Da vil ungdom søke til byggebransjen, tror Skau.

Offentlige seriøsitetskrav

Forbundssekretæren har også sett at noen tiltak virker:

- Der hvor det offentlige har stilt krav om lærlinger ved offentlige anbud, har vi sett umiddelbar virkning ved at bedriftene igjen tar inn lærlinger. Men fortsatt har mange kommuner ikke innført de nye anbefalte seriøsitetskravene, herunder lærlingeklausul. Det offentlige må følge opp med å stille krav til kompetanse og lærlinger hos sine tilbydere. De må også bruke sin markedsmakt til å stille krav om seriøsitet og kreve faste ansettelser og et ryddig arbeidsliv.

- Den norske modellen må bli førende

Fellesforbundet og andre aktører har jobbet i mange år for å rydde opp i bygg- og anleggsbransjen. Skau etterlyser nå en enda sterkere innsats for å snu utviklingen:

- Vi trenger å modernisere arbeidsmiljøloven slik at den norske arbeidslivsmodellen igjen blir den førende modellen. Vi må fjerne de smutthullene som gjør at det blir lønnsomt å bruke bemanningsbyråer fremfor å satse på egne ansatte og lærlinger.

- Vi må også styrke Arbeidstilsynet i stedet for å svekke deres innsats, som foreslått i regjeringens budsjettforslag. Vi må bestemme oss for hva slags utvikling vi ønsker for våre bransjer, og så må vi gjøre det som er nødvendig for å nå målene.