Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Få medlemmene til å stemme!

- Jeg vil at alle skal stemme ved uravstemningen, enten de svarer ja eller nei til forslaget fra lønnsforhandlingene. Jeg vil ha en høy deltakelse, ellers kommer jeg aldri tilbake til Fredrikstad, spøkte forbundsleder Jørn Eggum til stor latter fra alle som hadde møtt opp på informasjonskonferanse 19. april.

Eggum hadde snakketøyet på plass da han holdt informasjonskonferanse for lokale tillitsvalgte på Scandic City Hotel Fredrikstad. Konferansen hadde to formål:

- Å informere grundig om resultatet av lønnsforhandlingene

- Å mane til valgdeltakelse 28. april

Torsdag 28. april er det uravstemning om resultatene for fire overenskomster: Industrioverenskomsten, byggfagene, byggeindustrien og bil. Fellesforbundet har tradisjon for høy valgdeltakelse, bare da er man sikret et resultat som er godt og demokratisk forankret.

– Dere må oppfordre alle medlemmer til å delta i uravstemningen, gjentok Eggum flere ganger.

Få mer informasjon om avstemningen her.

Gjennomgikk resultater i detalj

I foredraget gjennomgikk Eggum resultatene fra lønnsforhandlingene i detalj, slik at de fremmøtte lederne og representantene for klubbene kan gi medlemmene ved sine bedrifter et godt grunnlag å stemme ut fra.

Som tidligere uttrykte forbundslederen tilfredshet over resultatene, til tross for vanskelige rammevilkår, blant annet med en industri «som delvis er nede i knestående», som han uttrykte det. Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål.

Både den 19. og 20. april ble det holdt i alt 18 informasjonskonferanser over hele landet, tilsvarende den Eggum holdt i Fredrikstad. Hele forbundsstyret var «utstasjonert» disse dagene for å holde konferanser.

- Fikk avklaring rundt normalarbeidstiden

- Jeg synes foredraget i dag var veldig bra, sier klubbleder Vidar Schei ved avdeling 2 Fredrikstad.

- Jeg kjente resultatene godt fra før, men det var fint å få det fra en som har kjent forhandlingene «på kroppen». Jeg fikk også litt mer avklaring rundt bestemmeldene om normalarbeidstiden.

Schei tror det skal gå fint å forklare resultatene av lønnsforhandlingene for kollegaene ved Høiax på Lisleby.

- Vi pleier å snakke godt om dette på jobb, og jeg tror nok at kollegaene mine er fornøyde med årets resultat. Særlig når det gjelder prinsippene rundt pensjon.

Schei har også stor tro på valgoppslutningen:

- Alle våre medlemmer stemmer hver gang.