Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Omstillingen må komme nedenfra og opp

Det uttalte forbundsleder Jørn Eggum (t.v.) i en debatt om framtidas industripolitikk under Arendalsuka. Eggum mener at den viktigste kunnskapen og erfaringen kan innhentes fra arbeidstakere.

- Den digitale utviklingen i industrien krever kompetanse og tverrfaglighet. Men det er også viktig med likeverdige parter i arbeidslivet og høy grad av organisering. Man må samarbeide i alle ledd i en helhetlig tenkning. Og jeg tror de viktigste innspillene kommer nedenfra og opp, fra de som jobber med omstillingen til daglig, understreket Eggum framfor et tettpakket lokale på Clairon Hotel Tyholmen i Arendal 16. august.

Arrangementet ble holdt i regi av Fellesforbundet, Tankesmien Agenda og NITO som sammen også framla samarbeidsrapporten: «Industripolitikk for framtida». Rapporten søker å finne svar på hvordan den tiltakende digitaliseringen vil påvirke industrien og framtidige norske arbeidsplasser.

Les rapporten «Industripolitikk for framtida» her.

#supermodellen

Rapporten fremhever at den norske modellen (for anledningen også kalt #supermodellen) – med høy kompetanse og korte avstander mellom arbeidstakere og ledelse – er et godt utgangspunkt å møte framtida med. Det var også politikerne, næringslivslederne og representanter for foreningene som deltok under presentasjonen og debatten, enige i.

- Vi må satse på å heve kompetanse blant arbeidstakere, fortsatte Jørn Eggum, og henviste blant annet til et av rapportens fem «grep» for framtidas industripolitikk: Å endre regnskapsreglene slik at virksomheter kan avskrive investeringer i kompetanse.

Må tilrettelegge for kompetanseheving

- Nå skal det sies at industrien har gode opplevelser med omstilling, de er flinke til å ta det nye til seg. Vanskeligere er det for små og mellomstore bedrifter. Det bør tilrettelegges for at arbeidstakerne her får muligheten til faglig påfyll i perioder der det er lite å gjøre. Mitt håp er at framtidas gjeveste verv er å bli valgt som produktivitetstillitsvalgt.

Eggum understreket også at man må ha et virkemiddelapparat som kan bidra til å heve kompetansen lokalt, ikke bare sentralt. Han henviste til prosjekter som allerede er i gang på dette feltet, til tross for at det nå diskuteres muligheter for et toppindustrisenter.