Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Statnett må eie utenlandskablene

Dette er Fellesforbundets syn på regjeringens forslag om å privatisere norsk krafteksport. Fredag 10. juni fremførte forbundssekretær Kine Asper forbundets synspunkter i en høring på Stortinget.

Se informasjon om høringen her.

Bakgrunnen for høringen er regjeringens prop. 98 L (2015-2016) hvor Olje- og energidepartementet foreslår å endre Energiloven § 4-2 slik at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser kan gis til andre aktører enn Statnett.

Norge må beholde kontrollen

I høringen fremførte Kine Asper følgende argumenter imot forslaget:

- Utenlandsforbindelser må eies av Statnett. Vi ser få fordeler, men mange komplikasjoner ved å slippe til kommersielle aktører som utbyggere og eiere av våre utenlandskablene.

- Norge må beholde en sterk kontroll med utenlandskapasiteten. Norge vil ha en meget stor utenlandskapasitet når de siste kablene til Tyskland og Storbritannia er bygget. Vi mener det er viktig å vurdere effektene av disse de to kablene før det tas beslutninger om en eventuell større kapasitet tjener norske interesser.

- Stabilitet og forutsigbarhet i styringen av energipolitikken er en viktig del av de framtidige rammevilkårene for industriutvikling i Norge. Ved å åpne opp for privatisering av skapes det usikkerhet om disse rammevilkårene.

Ber om bedre utredning

Fellesforbundet støtter for øvrig også LOs ståsted i saken.

- Landsorganisasjonen mener blant annet at konsekvensene av et slikt vedtak vil kunne medføre en massiv overføring av verdiskapning fra felleskapet til private eiere. Stortingets energi- og miljøkomite må derfor få alle sider vurdert, før en så prinsipiell endring av energiloven eventuelt blir fattet.