Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Uten prioritering av arbeidsløsheten

- Statsbudsjettet som regjeringa la fram i dag, er ingen prioritering av kampen mot arbeidsløsheten. Regjeringa budsjetterer med 1 milliard kroner i økte utbetalinger av dagpenger til ledige. Rekordmange vil også stå uten arbeid til neste år, sier Fellesforbundets nestleder, Steinar Krogstad.

-Det trengs både mer midler og en sterkere målrettet innsats til for å få ned ledigheten. Det er ingen aktiv arbeidsmarkedspolitikk regjeringa har lagt fram. Det er ingen økning i ordinære arbeidsmarkedstiltak og tiltakspakka er i store trekk videreføring av det som ble lagt inn i fjorårets og årets budsjett. Og den samlede innsatsen overfor personer ned nedsatt arbeidsevne reduseres. Det er ganske utrolig at regjeringa ikke tar konsekvensen av den gradvise økningen i ledigheten som vi har hatt helt siden 2014, påpeker nestlederen.

Forundret
-Vi er sterkt forundret over at regjeringa reelt svekker bevilgningene både til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Riksrevisjonens rapport fra i vår viser et tydelig behov for sterkere tilsyn. Vi er også skuffet over at regjeringa ikke foreslår å opprette flere arbeidskrimsentre.

-Regjeringa følger opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning gjennom den veksten de gir i forskningsbudsjettet. En betydelig del av veksten for 2017 går imidlertid med til å dekke inn kostnadene knyttet til nytt isgående forskningsfartøy og til å kompensere for pris- og lønnsveksten, sier Krogstad.

Han mener at i en tid hvor næringslivet er i sterk omstilling er det underlig at regjeringa ikke følger opp satsingen fra de to foregående år. Det er positivt at skattefunnordningen styrkes, og at det foreslås å øke forskningsinnsatsen i de biobaserte næringene, men samlet står næringsrettet forskning og kommersialisering helt stille i budsjettforslaget.

Fagutdanninga
-Vi er imidlertid glade for at det bevilges mer midler til fagskolene og yrkesfaglærerutdanningen. Det er helt nødvendig for å styrke fagutdanninga.

-Vi er selvsagt fornøyd med at regjeringa sier at den vil slå sammen og fremskynde bygging av nye kystvaktfartøy. Det er også postivt at byggingen av nasjonale sikkerhetshensyn skal forbeholdes norsk industri. Det følger imidlertid ikke med noen penger til dette nå. Regjeringa skyver det foran seg og sier at de først vil legge fram saka for Stortinget våren 2018.  Dette er ikke det vi hadde forventet.

Fjerner startavskrivningene
-Regjeringa fjerner startavskrivningene for maskiner og utstyr. Det er uklokt. Det vil gjøre investeringer i nytt utstyr og ny teknologi dyrere for norsk industri og næringsliv. Det trenger vi slett ikke nå.

- Vi merker oss at regjeringa ikke vil omgjøre vedtaket om å skattlegge det tariffestede sluttvederlaget. Den vil heller ikke være med på å fjerne sluttvederlaget i beregningsgrunnlaget fra avkortning mot en rekke trygdeytelser. Konsekvensen blir økt skatt og redusert trygd. Dette er ikke akkurat med på å styrke det organiserte arbeidslivet, og illustrerer på en god måte at målet om et bedre organisert arbeidsliv blir festtale fra regjeringa sin side, avslutter Steinar Krogstad.