Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

-Veldig fornøyd med resultatet!

Forbundssekretær Kine Asper sier hun er veldig godt fornøyd med forhandlingsresultatet på Biloverenskomsten. - Garantiordningen er styrket og økonomien i oppgjøret er absolutt tilfredsstillende.

Kine Asper- Det er positivt at vi sammen med arbeidsgiverne nok en gang klarte å bli enige i forhandlinger uten å bringe oppgjøret inn for mekling. Vi fikk styrket garantibestemmelsen om minste gjennomsnittlige timefortjeneste. Satsen for matpenger og forpleining er regulert opp til kroner 82.50. Minstelønnssatsene er økt. Ny sats for fagarbeider med ett års praksis er da kroner 176.50. Tillegget for smussig arbeid er økt til kroner 6.40 og tillegget arbeid med større enheter økes med kroner 0.50. Ny sats her er kroner 7.60, sier forbundssekretær Asper.

Hun forteller at partene også har rettet opp en feil i overenskomsten for å unngå misforståelser om permisjon for å følge barn til barnehage og skole første gang. – Jeg er dessuten glad for at vi fikk arbeidsgiverne med på å anbefale de lokale partene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepengene. Altså få slutt på at noen får lønn under sykdom forskuttert av arbeidsgiver, mens de timelønte må henvende seg til NAV.

Forslaget går nå ut til uravstemning den 28. april.