Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Advarer mot rigid regulering

- Det er viktig med godt lovverk som ivaretar arbeidstagernes interesser, men reguleringene må ikke kvele nyvinning, sier Fellesforbundets Jeanette Iren Moen til Finansavisen 27. juni.

Uttalelsen kommer i etterkant av et foredrag Moen holdt på konferansen «Industrie 4.0 på norsk - Veien videre for en digital norsk industri» 9. juni. Moen, som er leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, snakket da om digitalisering av industrien på en sosialt forsvarlig måte.

Overfor Finansavisen påpeker Moen blant annet at ansattrepresentanter er like opptatt som ledelsen av at virksomhetene ikke skal bukke under i et hardt internasjonalt konkurranseklima:

- I industrien deltar du ikke i Norgesmesterskap, du konkurrerer i VM hver eneste dag: Hvis virksomheter skal overleve i den globale konkurransen, er du nødt til å være konkurransedyktig. Jeg har opplevd tillitsvalgte som kommer til oss: «Nå går det ikke bra her - hva skal vi gjøre nå?». De ser jo ofte utfordringene lenge før ledelsen. De er ekstremt glad i virksomheten og ønsker at den skal overleve, sier Moen.

Industri 4.0

Moen vil videre oppfordre til pragmatisme i alle ledd:

- Det kan oppstå situasjoner hvor bedriften ikke er levedyktig, eller må redusere bemanningen kraftig. Da gjør de det også, selv om det er utrolig vondt. De vet at det er viktigere å ha 50 gode arbeidsplasser, enn 100 som blir lagt ned i morra, sier hun.

Den pågående digitaliseringen av industrien er blitt kalt «Industri 4.0», et begrep som beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter.

Utviklingen innebærer nye utfordringer i arbeidslivet, for eksempel på HMS-området:

- Det er visse utviklingstrekk vi må være oppmerksomme på. I internasjonal fagbevegelse drøfter vi dette mye nå, sier Moen til Finansavisen.

Den norske modellen

Moen ønsker også å hegne om den norske modellen:

- Jeg mener vi har noe unikt i måten vi er organisert på. Jeg har sans for tillitskulturen og samarbeidskulturen mellom ingeniører, fagarbeidere og ledelsen. Man ønsker rett og slett å gjøre hverandre gode, sier hun.

Moen understreker også viktigheten av at utenlandsk eierskap tilpasser seg vår bedriftskultur - ikke omvendt.