Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Bekymret for risikoen i petroleumsvirksomheten

- Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) som ble lagt fram av Petroleumstilsynet torsdag avdekker at den positive trenden som har vart siden 2010 kan være brutt. Det gir grunn til bekymring at flere viktige indikatorer nå peker i feil retning, sier sekretær Mohammad Afzal i Fellesforbundet som en kommentar til rapporten.

- Jeg er ikke overrasket over tallene i 2015-rapporten. Det har vært mange indikasjoner på at sikkerheten blir utfordret av nedgangstider med bemanningskutt og økt fokus på kostnadsreduksjoner. 2015 er også det første året siden 2009 at liv gikk tapt på norsk sokkel, påpeker Afzal.

Han sier at 45 hendelser med storulykkes potensial er svært bekymringsfullt, og at han særlig er bekymret for at flere opplever at HMS ikke har samme tyngde og fokus som før.
Vi ser jo dette også på at nedbemanning medfører at selskaper kvitter seg med verdifull HMS-kunnskap, og at opplæring for å tette disse hullene ikke blir prioritert. Vi ser også at det blir vanskeligere for verneombud å utføre sine oppgaver, og vi ser at selskapene ikke i samme grad prioriterer bransjens HMS-arenaer. Skal bransjen ut av dette sporet, som jeg mener avspeiles i noen av funnene i RNNP rapporten, må det tas grep. Bransjen kan ikke være bekjent med at trenden fortsetter. Selskaper, ansattes organisasjoner og myndigheter må i fellesskap ta tak i dette for å snu utviklingen.

Mens storulykkeindikatoren i 2014 var på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet, vipper pilen i motsatt retning for 2015. Blant annet var det flere hendelser med storulykkepotensiale i løpet av fjoråret, og én dødsulykke.

Se hovedrapport

Les landrapport