Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Bemanningsbransjen – et dårlig tilbud for mennesker med nedsatt arbeidsevne!

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, stiller seg kritisk til et foreslått samarbeid mellom NAV og bemanningsbyråer, for økt inkludering i arbeidslivet. - Vår erfaring med bemanningsbransjen tilsier at den ikke bør få en slik rolle, uttalte Krogstad i dagens høring på Stortinget.

- Altfor mange som ansettes i denne bransjen får en svært så usikker stilling. Det kjenner denne komiteen godt til, med mangel på lønn mellom oppdrag, usikre ansettelsesforhold, liten og ingen fagopplæring, svake arbeidstakerrettigheter osv. Det er slett ikke det mennesker med nedsatt arbeidsevne bør lokkes inn i, og i alle fall ikke gjennom samarbeid med vår offentlige arbeidsformidling, fortsatte Krogstad på høringen i Arbeids- og sosialkomiteen.

Bakgrunnen for utspillet er regjeringens Meld. St. 33 (2015–2016): NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet. I meldingen går regjeringa inn for å styrke samarbeidet mellom NAV og bemanningsbransjen, noe den forutsetter vi føre til økt inkludering av personer som i dag står utenfor arbeidslivet.

Se den TV-overførte høringen her.

Frykter ujevnt tjenestetilbud

Fellesforbundet er også uenig i forslaget om at hvert enkelt NAV-kontor skal kunne bestemme om avklarings- og oppfølgingstjenester skal kjøpes av eksterne leverandører eller foregå i egenregi.

- Dersom det skal være opp til det enkelte NAV-kontor å vurdere om tiltak skal kjøpes av eksterne tiltaksarrangører eller foregå i egenregi, kan dette medføre en utvikling hvor tjenestetilbudet varierer ut fra hvor i landet du bor. Og i stedet for å få økt mangfold av tilbydere, vil vi kunne oppleve at fagmiljøene tiltaksarrangørene representerer forsvinner, påpekte Krogstad på høringen.

Oppfølging på anbud

Sist, men ikke minst, uttrykte Krogstad bekymring over at regjeringen nettopp har lagt store deler av oppfølgingsarbeidet overfor mennesker med nedsatt eller redusert arbeidsevne, ut på anbud. Regjeringen mener at tiltaket vil medføre økt konkurranse og stimulere til utvikling av bedre tjenester.

- Fellesforbundet er redd dette medfører det motsatte. Ja, vi har alt sett det. Anbudskonkurransene har ført til at færre tilbydere har fått kontrakter, og ingen nye ideelle aktører. Vi frykter blant annet monopolisering i visse deler av landet. Vi ber komiteen anmode regjeringa om å iverksette et arbeid for å innhente kunnskap om erfaringene med denne omlegginga, uttalte Krogstad.