Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Brakseier i Nexans-saken!

De 25 ansatte som gikk til sak mot Nexans for ugyldige oppsigelser, har fått fullt medhold av Halden tingrett. Nexans må i tillegg betale saksomkostninger og erstatning til samtlige saksøkere.

- Dette er helt enormt! Jeg har kurs her i Tromsø og får nok ikke vært med på feiringen. Hadde jeg hatt mulighet hadde jeg hevet meg på første flyvemaskin sørover, sier en overveldet Kristian Kristiansen fra Fellesforbundets distriktskontor Oslo/Akershus over telefon.

Les hele dommen her.

Han har vært blant saksbehandlerne som bidro i søksmålet mot Nexans Nexans Norway AS, avd. Halden, sammen med Bjørn Larsen i Fellesforbundet avd. 75.

Han har også fulgt den fem uker lange rettssaken fram til 4. mai og backet opp lokale tillitsvalgte som selv er blitt drevne både i lovgivning, avtaleverk og arbeidsrett gjennom kursing.

- Viser hvor viktig tillitsvalgtarbeid er

- De tillitsvalgte har hatt et godt grunnlag for å drive denne rettssaken. Resultatet viser hvor viktig tillitsvalgtarbeid er, og at retten anerkjenner tillitsvalgtes rolle, påpeker Kristiansen.

Nexans ble 1. juni blant annet dømt til å betale en erstatning på kr 10 000 til hver av de 25 saksøkerne og saksomkostninger på kr 2 583 709.

De 25 Nexans-ansatte gikk til sak mot arbeidsgiveren fordi de mente de var blitt oppsagt på ugyldig grunnlag. De mente blant annet at det lå subjektive vurderinger til grunn for oppsigelsene som vanskelig kan etterprøves. Arbeidsgiver hadde blant annet oppgitt «holdingsutfordringer» og «manglende egnethet og fleksibilitet» som begrunnelse for å kunne avvike fra ansiennitetsprinsippet.

- Kjempesterk sak

- Hadde dere ventet et slikt utfall?

- Ja, men kanskje ikke for alle. Men i og med at vi kjørte en kollektiv sak og at retten tok Nexans på saksbehandlingsfeil, viste dette seg å være en kjempesterk sak, sier Kristiansen.

Dagens dom var imidlertid ikke enstemmig, og Kristiansen mener det er en viss sjanse for at Nexans anker saken til Lagmannsretten. Fram til da har alle de 25 saksøkerne rett til å bli i stillingen sin ved Nexans.