Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Brudd i meklingen for byggeindustrien

Fellesforbundet har i dag krevd brudd i meklingen med Byggenæringens Landsforening. Ca. 5 750 organiserte arbeidstakere i ca. 270 bedrifter er omfattet av meklingen som har utløp fredag 8. april kl 24.00.

Det er meldt plassfratredelse for i alt ca. 5 750 organiserte arbeidstakere i ca. 270 bedrifter tilsluttet Byggenæringens Landsforening og bedrifter vi har direkteavtale med på Overenskomsten for byggeindustrien.

Fellesforbundet har krevd meklingen avsluttet senest fredag 8. april kl 24.00.

Eventuell konflikt iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 9. april kl 06.00. Skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl 24.00 den 8. april avsluttes senest kl 06.00 9. april.

Liste over NHO-bedrifter som er tatt ut

Liste over bedrifter som Fellesforbundet har direkteavtale med