Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

En bedre tjenestepensjon

Regjeringa har forpliktet seg til å igangsette en prosess som bare kan få ett utfall: At vi får på plass en bedre, enklere og mer rettferdig tjenestepensjon i privat sektor. Noe som innebærer at vi får opptjening av pensjon fra første arbeidsdag, fra første tjente krone og i en hvilken som helst stillingsbrøk.

En viktig prioritering ved dette lønnsoppgjøret var å få på plass en bedre tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiverne sa et absolutt nei til å få en bedre ordning nå, men de valgte til sist å bøye unna fra sitt fastlåste standpunkt og medvirket til at pensjonsspørsmålene nå følges opp gjennom et politisk spor.

Regjeringa skal nå - i samråd med partene i arbeidslivet - sette i gang en lovutredning. Dermed har regjeringa forpliktet seg til å sette i gang en prosess som bare kan få ett utfall. At vi får på plass en bedre, enklere og mer rettferdig tjenestepensjon i privat sektor. Altså at vi får opptjening av pensjon fra første arbeidsdag, fra første tjente krone og i en hvilken som helst stillingsbrøk.

Med en slik endring vil f.eks. en årsinntekt på 360 000 kroner gi 25 prosent mer i pensjonsopptjening, 450 000 kroner vil gi 20 prosent mer, 900 000 vil gi 10 prosent mer. Dette betyr at jo mindre inntekt, jo forholdsvis større forbedring.

Vi har fortsatt lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Det er flest kvinner med lave inntekter. De vil komme forholdsvis best ut.

Ungdom vil få pensjonsopptjening fra fylte 13 år. De vil få tjene opp pensjon fra den første sommerjobben. Det vil de også for ekstrajobben ved siden av skolen og som lærling.

Små stillingsbrøker og korte ansettelser vil gi opptjening av pensjon.

Når vi får en lovendring blir det ikke mulig å spekulere i korte ansettelser og små deltidsstillinger for å slippe å betale pensjon. Det gir like spilleregler og bidrar til et seriøst arbeidsliv.

Arbeidstakere som må skifte jobb ofte, har pensjonsopptjening fra flere arbeidsgivere. Ansvaret for å forvalte dette ligger på arbeidstakeren. Det hun har tjent opp gir det som heter pensjonskapitalbevis og som regel ett bevis for hver opptjening. Det er både krevende og dyrt å forvalte. Vi vil at all opptjening skal samles på en konto. Det blir enklere og rimeligere, og gir mer pensjon for pengene.

Fellesforbundet vil sammen med den øvrige fagbevegelse arbeide for at det enkelte medlem i framtida skal tilbys forvaltning av midlene i en brei, kollektiv ordning.

Vi kom altså ikke helt i mål på pensjon. Men prosessen er i gang med myndighetene som part. Pensjonsspørsmålet er kommet nærmere en løsning.

I dag – mange får ikke pensjon for alt:

  • Ikke for de første 90 000 kronene de tjener
  • Ikke for jobber i kortere ansettelser under ett år
  • Ikke for jobber i små deltidsstillinger

Vi vil ha opptjening fra første krone:

  • Fra den første jobben
  • For korte oppdrag
  • For deltid