Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

En tragedie for Andøya-samfunnet!

- Forliket om Forsvarets langtidsplan er intet mindre enn en tragedie for Andøya-samfunnet og for Nordland fylke! Vi er utrolig skuffet over Stortingsforliket om å legge ned basen for overvåkningsfly på Andøya, sier forbundsleder Jørn Eggum og forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet.

Bakgrunnen for forliket er regjeringens framlagte langtidsplan for forsvaret, der blant annet Andøya flystasjon foreslås nedlagt og flyttet til Evenes. Nå er det inngått forlik i Stortinget der dette forslaget ser ut til å bli vedtatt.

- Kompetanseklyngen som er bygget opp med Space-senteret og testsenteret på Andøya er avhengig av å ha en militær flybase i nærheten. Andøya brukes mye av NATO-allierte som skal teste våpen. Flyttes flystasjonen til Evenes, vil grunnlaget for testsenteret forsvinne, påpeker Eggum og Espe.

- Vi ser også at konsekvensen for våre medlemmer på de militære verkstedene på Andøya er at de mister arbeidet sitt. Men hele Andøya-samfunnet og Nordland vil lide av nedleggelsen, og Fellesforbundet forventer at det kommer en solid omstillingspakke i kjølvannet av nedleggelsen. Komiteen har sagt at hvis det viser seg å komme enedringer i forhold til de økonomiske forhold ved samlingen på Værnes og Evenes, vil den komme tilbake i revidert budsjett til våren. Vi får klamre oss til dette håpet.

- Vi er jo inneforstått med at man også i Forsvaret må prioritere og tenke nytt, men i denne saken frykter vi at forliket vil rasere et helt samfunn, sier de to.

Fellesforbundet mener det er positivt at Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for sitt krav om økte ressurser til Heimevernet og til Hæren, at kystjegerkommandoen opprettholdes i Harstad og fortsatt helikopterbase - inkludert 9 Bell-helikoptre - i Bardufoss. En løsning for verkstedet i Horten var også viktig å få på plass. Fellesforbundet er fornøyd med at forliket innebærer en økning av Forsvarsbudsjettet på 400 millioner kroner, noe som gjør at vi går i riktig retning i forhold til Fellesforbundets landsmøtevedtak med målsetting om at 2 % av vårt bruttonasjonalprodukt skal avsettes til forsvarsformål.