Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Et skuffende revidert nasjonal- og statsbudsjett

- I en situasjon der arbeidsledigheten i Norge nærmer seg 5 prosent, og er høyere enn i land som for eksempel Tyskland og USA, er det skuffende at regjeringa gjør så lite for å få ledigheten ned, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

- Jeg forventer at Stortinget vil plusse betydelig på de beskjedne summene som regjeringa har foreslått i revidert budsjett 2016, sier han.

Fellesforbundets leder etterlyser en styrking av ordningen med bedriftsintern opplæring, styrking av fagopplæring og en enda sterkere innsats for språkopplæring for arbeidsinnvandrere. I tillegg bør det settes inn mer midler til oppussing, rehabilitering og ombygging av bygg og anlegg i både kommuner og stat.

- Vi er tilfreds med at regjeringa foreslår utviding av ordningen med dagpenger under permittering, slik regjeringa varslet partene under frontfagsoppgjøret. Dette er et viktig håndslag til de mange som uten dette ville blitt sagt opp. Det vil gjøre det lettere for bedriftene å beholde kompetanse, og de vil stå sterkere når nye oppdrag skal vinnes. Vi er likevel fortsatt forundret over hvorfor det skal innføres en ny lønnspliktperiode etter 32 uker med permittering. Regjeringa har ingen begrunnelse for dette forslaget. Økt lønnsplikt for bedrifter som er i en svært utfordrende situasjon, er en dårlig medisin i kampen mot ledigheten, sier Eggum.

Fellesforbundet er også skuffet over at regjeringa ikke har skrotet vedtaket om flypassasjeravgift. Forslaget er fortsatt ikke utredet, og miljøeffekten er usikker. Det som er sikkert er at avgiften vil sette mange hundre arbeidsplasser i fare i flere distrikter i Norge. - Jeg oppfordrer Stortinget på det sterkeste å stoppe iverksetting av denne avgiften, understreker Jørn Eggum.