Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Etterlyser handling fra arbeidsministeren

Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad, mener at arbeidsministeren ikke gjør nok for å hindre utbredelsen av såkalte «faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag». Han mener særlig at ministeren bør foreta seg noe overfor bemanningsbransjen.

Uttalelsene kommer i forbindelse med at Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen utfordret arbeidsminister Anniken Hauglie i Stortingets spørretime, 1. juni. I spørretimen påpekte Andersen at et enstemmig storting har fastslått at lovens intensjon for faste ansettelser ikke ivaretas av disse kontraktsformene.

- Hva har statsråden gjort for å følge opp dette? spurte Andersen.

Andersen fikk som svar at ministeren følger utviklingen nøye. Hun fremhevet blant annet at Arbeids- og sosialdepartementet har igangsatt et flerårig forskningsprosjekt som skal gi økt kunnskap om ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Finansdepartementet har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede sider ved delingsøkonomien, som må sees i sammenheng med ulike ansettelsesformer.

- Å forske på tilknytningsformer i arbeidslivet er interessant og viktig, men holder ikke som begrunnelse for ikke å gjøre noe overfor bemanningsbransjen, kommenterer Steinar Krogstad.

Les mer om Fellesforbundets holdning til faste ansettelser uten garantilønn her.

- Nødvendig med midlertidige ansettelser

Andersen ønsket også at statsråden redegjorde for sitt eget syn på faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.

Han fikk til svar at statsråden ser det som nødvendig med midlertidige ansettelser. Samtidig understreket hun at faste ansettelser skal utgjøre hovedtyngden i arbeidslivet.

- Det er ingen tvil om at det er utfordringer knyttet til faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag, påpekte Hauglie.

Derfor er hun opptatt av å ha en prosess sammen med de ulike partene for å få svar på utfordringene.

- Må presisere innhold i «fast ansettelse»

- En samlet arbeids- og sosialkomite uttrykte i 2015 bekymring for utviklingen av ansettelsesformen "fast ansatt uten garantilønn" og anser at det er en form for midlertidig ansettelse. Derfor er det skuffende at statsråden ikke er villig til å presisere hva som må være innholdet i begrepet «fast ansettelse». Etter forbundets og mindretallet på Stortinget sitt syn, må det inneholde en stillingsandel.

- Når hverken stortingsflertallet eller statsråden ønsker en slik opplagt presisering, er det ingen annen løsning enn å arbeide for et nytt stortingsflertall og regjering som støtter vårt syn og vår arbeidslivspolitikk, fortsetter Krogstad.