Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Får stå i stillingene

Høyesterett har fastslått at to flymekanikere i SAS som er medlemmer i Fellesforbundet, kan få stå i stillingene inmntil oppsigelsessaken deres skal avgjøres av lagmannsretten i slutten av mars neste år.

Kim Kalsås-Carlsen- En veldig viktig avgjørelse, sier sekretær Kim Kalsås-Carlsen ved Fellesforbundet ADK Øst som har jobbet med saken i forbundet. – Jeg synes for øvrig det er meningsløst at SAS med 13 000 ansatte skal belemre Høyesterett med at to ansatte skal få stå i stilling.

Saken gjelder oppsigelser av to flymekanikere i forbindelse med en nedbemanningsprosess på SAS Teknisk Base på Gardermoen. SAS ønsket i nedbemanningsprosessen som startet i januar 2015 å skille mellom flymekanikere og flyteknikere.

Oppsigelsene gjelder for to av Fellesforbundets medlemmer som begge har lengre ansiennitet enn flyteknikere som bedriften har valgt å beholde, og begge mener de kan utføre arbeidsoppgaver det er behov for i produksjonen.

Øvre Romerike tingrett avsa dom 15.april i år, og denne ga SAS medhold i at oppsigelsene var saklige. Saken er imidlertid anket og kommer opp for Eidsivating lagmannsrett i slutten av mars 2017.

SAS fremmet imidlertid en begjæring om kjennelse for fratreden, men Lagmannsretten fastslo at denne ikke blir tatt til følge og de ansatte fikk rett til å stå i stilling. Det er denne kjennelsen som SAS anket til Høyesteretts ankeutvalg, men som de nå har tapt. Dermed får Fellesforbundets to medlemmer anledning til å stå i stilling inntil saken kommer opp i Lagmannsretten.