Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Faste ansettelser må være grunnlaget

- Grunnlaget for industriutvikling er den norske modellen, med faste ansettelser, kompetanseutvikling, samarbeid og sikring av et seriøst arbeidsliv. Dette er et hovedelement i Arbeiderpartiets industristrategi, sier forbundssekretær Kine Asper i Fellesforbundet som har vært medlem av Arbeiderpartiets industrivalg.

Kine Asper- Håpet er at tillitsvalgte bruker strategien som grunnlag både for å løfte de næringspolitiske diskusjonene i lokalpolitikken, og når omstilling diskuteres på bedriftene de jobber i, sier hun.
Arbeiderpartiets sentralstyre nedsatte for vel et år siden et industriutvalg som har reist rundt og lyttet og lært fra et mangfold av bransjer, organisasjoner, industri- og fagmiljøer. Resultatet er over 140 forslag til hvordan Norge skal utvikle framtidens industri. Strategien vil bli sendt over til programkomiteen i Arbeiderpartiet
Asper sier at mange av de sakene Fellesforbundet er opptatt av, gjenspeiler seg i strategien. Hun nevner:

•    Fortrinnet med rik tilgang på fornybare ressurser, samtidig som vi trenger også en sterk og kompetansetung oljeindustri
•    Energiressursene skal danne grunnlag for kraftforedlende industri og utvikling av en sterk og framtidsretta oljeindustri som gir ringvirkninger i hele landet
•    Styrke livslang læring, fagopplæring og lærlingeordningen
•    Gripe mulighetene som følger med i utvikling av lavutslippssamfunnet
•    Maritim, marin, fiskeri og petroleumsaktivitet har gitt store verdier og betydelig kunnskap. Dette gir grunnlag for fremtidens industri.

Les mer om industristrategien