Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundet støtter de streikende

Fellesforbundets ledelse har i dag besluttet å sende støtteerklæringer, både til Industri Energi og til El&IT-forbundet i forbindelse med streiken som de to LO-forbundene fører.

Her er støtterklæringene:

Fellesforbundet støtter streiken blant oljeservicearbeiderne

Industri Energi er i streik for retten til reelle forhandlinger for egne medlemmer innenfor oljeservice. De vil minske forskjellene i lønns- og arbeidsvilkår mellom oljeservicearbeiderne og andre grupper i oljeindustrien.

Norsk Olje- og gass har forsøkt å blokkere forhandlingene ved å inngå en billigere avtale med SAFE, som representerer en tidel av de organiserte i dette området. Dette er i strid med klare forpliktelser til Industri Energi om at Oljeserviceavtalen skal være den førende avtalen på området.

Fellesforbundet gir full støtte til den kampen Industri Energi fører for mindre forskjeller blant ansatte i oljeindustrien.

Fellesforbundet støtter streiken i energisektoren

El og It Forbundets medlemmer i kraftbransjen er i streik mot KS Bedrift. Konflikten er et resultat av at arbeidsgiverne vil bruke regjeringas svekking av arbeidsmiljølovens bestemmelser om beredskapsvakt til å utvide arbeidstiden for ansatte som arbeider slike ordninger.  KS Bedrift nektet en tariffesting av avspaseringsregler på linje med det som allerede er avtalt med NHO.

Fellesforbundet opplevde i årets tariffrevisjon at flere arbeidsgiverforeninger ville bruke denne lovendringen til å svekke de ansattes rettigheter, uten at de vant fram. KS-bedrift ville ikke gi seg. Derfor ble det streik.  
Fellesforbundet gir full støtte til El&It forbundets kamp mot utvidet arbeidstid for ansatte i beredskapsvakter.