Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Flyseteavgiften bør stanses

- Regjeringen mener tydeligvis at det er viktigere med 1000 nye tiltaksplasser enn å ivareta 1000 eksisterende arbeidsplasser på Rygge! Fellesforbundet mener at den foreslåtte flyseteavgiften ikke bør innføres, slik at arbeidsplassene kan reddes, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Kommentaren kommer etter at styret for flyplassen i går vedtok å legge den ned fordi det ikke lenger vil være lønnsomt å drive som følge av flyseteavgiften.
- Fellesforbundet mener at et forslag om en slik avgift må konsekvensutredes, slik vi har tradisjon for i Norge. Det undergraver tilliten til det politiske systemet i Norge at en slik avgift bokstavelig talt vedtas over natten.

- Avgiften undergraver også tilliten til regjeringens klimamelding som et bredt flertall på Stortinget sluttet seg til i fjor. Stortinget har vedtatt at Norge skal være tilknyttet EUs kvotesystem. Luftfart er omfattet av kvotesystemet. Fellesforbundet mener det er svært fornuftig siden klimautslipp ikke er en nasjonal, men en internasjonal utfordring. Dersom flyseteavgiften fører til at Rygge må legge ned vil det ikke bety noe for klima, siden utslippskvoten vil være tilgjengelig for andre. Det hjelper altså ikke miljøet det skapte grann. Jeg skjønner ikke at man skal finansiere et budsjett med å sende tusenvis av arbeidstakere som betaler skatt ut i ledighet og over på trygd, påpeker Jørn Eggum.