Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Flyseteavgiften vil gjøre tusenvis arbeidsledige

Innfører regjeringen flyseteavgiften fra 1. april har Ryanair varslet at de vil flagge ut fra Moss Lufthavn. Det vil kunne bety slutten for flyplassen og gjøre tusenvis av arbeidstakere ledige. LO og Fellesforbundet jobber med å forhindre dette.

Fellesforbundet har mange medlemmer  som både er direkte og indirekte tilknyttet Rygge Lufthavn i Østfold. Forbundssekretær Per Skau, var til stede på et større møte på Rygge mandag 29. februar for å presentere Fellesforbundets syn.

- Luftfart er omfattet av EUs kvotesystem. Dersom flyseteavgiften fører til at Rygge må legge ned vil det ikke bety noe for klima, siden utslippskvoten vil være tilgjengelig for andre. Det vil bare sende tusenvis av arbeidstakere som betaler skatt ut i ledighet og over på trygd, sier Skau.

Dobbeltbeskatning
Skau er opptatt av at regjeringens eget ekspertutvalg – Grønn Skattekommisjon – har slått fast at det samlete europeiske utslippet ikke reduseres ved å ha særnorske avgifter på virksomheter som inngår i kvotesystemet. Utvalget foreslår sågar at også CO2-avgiften for luftfarten bør reduseres i takt med økt kvotepris, og mener at en dobbeltbeskatning (kvoter + avgift) ikke er god miljøpolitikk.

-Regjeringens og Venstres flyseteavgift er ikke en gang konsekvensutredet, slik vi har tradisjon for i Norge. Legges Rygge ned må altså folk først reise nordover før de kan reise sørover. Hvordan det skal være miljøvennlig har jeg vanskelig for å forstå, sier Skau, som også peker på at Konkurransetilsynet mener flypassasjeravgiften kan være konkurransevridende og at  innføringen av flypassasjeravgiften kunne føre til færre aktører i det norske luftfartsmarkedet.