Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Gå foran som et godt eksempel!

Byggherren har alt å tjene på at fagarbeid gjøres av fagarbeidere. Derfor må de stille krav til fagarbeidere og lærlinger – slik blant annet Statsbygg og stadig flere kommuner nå gjør, skriver nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad, 29. februar.

Midlertidige ansettelser, svart arbeid og ufaglærte som gjør jobber de ikke er kvalifiserte til å gjøre. Samtidig er det et stort antall dyktige håndverkere som ikke får den anerkjennelsen de fortjener, utfordringene de er klare for eller den lønnen de fortjener. Bare fordi de mangler en offisiell godkjenning av de kvalifikasjonene de demonstrerer hver dag.

Dette er problemer vi som står tett på bransjen kjenner så altfor godt. I Fellesforbundet håndterer vi daglig problemstillinger for ansatte i bygg- og eiendomsnæringen som kunne vært unngått hvis bransjen hadde et tydelig forbilde.

Ekspertrapporten om norsk produktivitet som nylig ble overrakt til finansminister Siv Jensen, er tydelig i sin tale: produktiviteten har falt i norske markedsrettede næringer de siste ti årene. Tallene er ikke unike for Norge, men bygg- og eiendomsbransjen må ta sin del av skylden. Store forskjeller i lønnsnivå har gjort det lønnsomt å ansette flere ufaglærte heller enn å benytte kunnskapsrik arbeidskraft. Det er innlysende hvilken effekt det har på kvalitet og produktivitet.

I Fellesforbundet registrerer vi at utenlandske arbeidstakere uten fagbrev veldig ofte blir etterspurt fra rekrutteringsbyråer. Årsaken er at oppdragsgiver er motivert av lavest mulig lønnskostnader Erfaringer fra både Norge og EU viste at de bransjene som var mest utsatt for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, var bransjene som stiller lavest krav til kompetanse. Lav terskel for etablering og markedstilgang er som en honningkrukke for de useriøse aktørene. Dermed er løsningen å stille strengere krav til å inneha den rette kompetansen.

Byggherren har alt å tjene på at fagarbeid gjøres av fagarbeidere. Det er byggherren som bærer kostnader knyttet til feil og mangler når håndverk utføres uten rett kompetanse. Det er byggherren som får regninga når produktiviteten faller. Det er byggherren som må leve med omdømmetapet av useriøse leveranser. I verste fall kan byggherren ufrivillig bli dratt inn i kriminalitet og sosial dumping. Derfor må de stille krav til fagarbeidere og lærlinger – slik blant annet Statsbygg og stadig flere kommuner nå gjør. En ekstra setning i kravspekken. Sannsynligvis den mest lønnsomme.

Den beste strategien for alle entreprenører er å gjøre byggherren fornøyd. Svært få bedrifter i proffmarkedet kan velge bort det offentlige som kunde. De største minst av alle. Det offentlige har derfor en gyllen mulighet. Hvis de går foran som et godt eksempel, med strenge krav til seriøs arbeidskraft, kan strategien til bedriftene igjen bli å satse på kompetanse. I første omgang kanskje bare på offentlige prosjekter. Deretter på store prosjekter i privat sektor. Før man vet ordet av det har man forandret en hel bransje.

Det hadde vært noe.

© Klassekampen