Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Gjennomslag for Fellesforbundets syn!

Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM SF) blir omdannet til aksjeselskap, men Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget støttet Fellesforbundets posisjon: Den statlige eierandelen opprettholdes på 50 prosent, og de ansattes pensjonsrettigheter videreføres.

Fellesforbundet har hele tiden sett det som svært viktig å beholde den høyteknologiske kompetansen AIM Norway besitter i Norge. Det er viktig for å ha et konkurransedyktig næringsliv i Norge, og det er viktig for Forsvaret av beredskaps- og sikkerhetsmessige grunner.

Regjeringens opprinnelige forslag om en vid fullmakt til å kunne selge selskapet helt eller delvis, kunne ført til at selskapet forsvant ut av landet. Med en statlig eierandel på 50 prosent, sikres norsk kontroll med både hovedkontor og hvor selve driften/produksjonen i selskapet skal foregå fremover.

Fellesforbundet så det i utgangspunktet ikke som nødvendig å endre eierskapsform fra SF til AS. Vi påpekte imidlertid at dersom viljen eller evnen til å foreta nødvendige og fremtidsrettede investeringer ikke er tilstrekkelig tilstede hos nåværende eier, dvs. i forsvarsbudsjettene, kan en omdanning av selskapet til et AS hvor man får inn en industriell og strategisk partner, være en akseptabel løsning.

Støtte på alle punkter

Vi i Fellesforbundet har arbeidet målrettet med å få gjennomslag for vårt syn, blant annet deltok vi sammen med hovedtillitsvalgt i AIM i Stortingets høring om saken 13. mai 2016. [MGK1] Det er med stor glede vi nå konstaterer at Utenriks- og forsvarskomiteen er helt enige med oss.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått ivaretatt de ansattes pensjonsrettigheter og avtaleforhold. Dette er viktige industriarbeidsplasser og det har hele tiden vært vårt hovedmål å sikre dem, sier forbundssekretær Hege S. Espe, som blant annet deltok på stortingshøringen.

Les Fellesforbundets notat som ble lagt frem under høringen her.

- Det gjelder å ikke gi seg!

Klubbleder ved AIM Norway, Bjørn Lien, hadde i utgangspunktet ønsket å få videreført det statlige eierskapet. Men når først utfallet ble som det ble, er han glad for at minst 50 prosent av AIM Norway forblir statseid. Ellers uttrykker Lien også glede over at de ansattes rettigheter er ivaretatt:

- Dette viser at man også kan få til noe i opposisjon, det gjelder å ikke gi seg!

Nå retter Fellesforbundet blikket fremover og har tiltro til at Forsvarsdepartementet finner en god industriell partner å ta selskapet videre sammen med.