Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Gode resultater, men også utfordringer!

- Vi har bak oss et år med mange gode resultater, men vi har også foran oss flere utfordringer! Slik oppsummerer forbundsleder Jørn Eggum sitt første hele år som leder i Fellesforbundet.

Forbundslederen er full av optimisme foran et nytt arbeidsår for det største forbundet i privat sektor. – Vi har en fantastisk gjeng med medlemmer, tillitsvalgte og ansatte som får til gode resultater på alle plan.

- Streiken på Riksavtalen er nok den saken som for meg har gjort mest inntrykk. I fire uker streiket våre medlemmer for retten til lokale forhandlinger og for ei lønn å leve av. De fleste av medlemmene hadde ikke vært i streik før, men vi opplevde en utrolig entusiasme og stå-på vilje hos medlemmene. Nye medlemmer strømmet til og vi vant kampen med NHO Reiseliv i mediene. Jeg vil berømme medlemmene og alle tillitsvalgte for innsatsen som ble lagt ned under konflikten. Jeg synes det også er viktig å takke alle som sympatiserte med oss. Det varmet, understreker Eggum.

Men før streiken på Riksavtalen hadde Fellesforbundet gått i front i tariffoppgjøret med Industrioverenskomsten. Det ble gode resultater der også. Forbundslederen peker på at partene fikk regjeringen med på en utredning som vil sette fart i arbeidet med å gi en bedre tjenestepensjon i privat sektor. Sist torsdag kom pensjonsutredningen. Den bygger opp under flere av forbundets krav, som opptjening av tjenestepensjon fra første krone og første time, og at arbeidstakerne får egen pensjonskonto.

- Vi fikk også regjeringen med på å utvide perioden for å kunne motta dagpenger under permittering til 52 uker. Situasjonen i norsk industri tilsa ikke store lønnstillegg i år, og rammen for oppgjøret ble på 2,4 prosent. Det kom også flere viktige bestemmelser i overenskomsten, blant annet presiseringer av forståelsen av hva som ligger i begrepet arbeid utenfor bedrift, for å sikre at arbeidstakere som blir utsendt til arbeid skal ha dekning for reise, kost og losji, samt bortetillegg.

Bevar Andøya
- Forbundet engasjerte seg sterkt i situasjonen for Andøya-samfunnet. Sammen med aksjonsgruppa Bevar Andøya flystasjon ønsket forbundet en delt løsning mellom Evenes og Andøya. Til tross for stor opposisjon og engasjerte medlemmer fulgte ikke Stortinget vår oppfordring dessverre.

Rekruttering
Under streiken på Riksavtalen opplevde Fellesforbundet en flott medlemstilstrømming. Det er også rekruttert bra på andre overenskomster. – Men det er bekymringsfullt at vi likevel totalt sett har en nedgang i medlemstallet. Vi mister flere enn vi rekrutterer. Det meste av dette skyldes situasjonen på det norske arbeidsmarkedet, men vi må nok  også bli flinkere til å ta vare på de meldemmene vi har. Gledelig er det at vi har framgang på biloverenskomsten og ikke minst på havbruksoverenskomsten. Det gleder meg, understreker han.

-Hva slags utfordringer ser du for deg i året som kommer?
- Trusselen fra høyrekreftene i samfunnet er uten tvil vår største utfordring. Vi har en borgelig regjering som ikke jobber med oss, og vi har arbeidsgivere som hele tida vil svekke de ansattes faglige rettigheter. Etter den såkalte verftsdommen hvor Høyesterett slo fast  tariffavtalens bestemmelser om reise, kost og losji, har NHO gått til omkamp med saken i EFTA og ESA. Nå ser vi at ESA rett og slett ikke godtar argumentasjonen som staten har ført i det norske rettsvesenet – og som de sammen med LO og Fellesforbundet har vunnet fram med i alle ledd. Dette er alvorlig, men denne saken skal vi vinne!

Vi ser dessverre også stadig at flere og flere arbeidsgivere ikke vil gi de ansatte tariffavtale og ordnede forhold. Bu Bygg i Odda er et eksempel hvor vi var klare for å streike for de ansattes rett til tariffavtale. Heldigivs bøyde arbeidsgiveren unna i siste øyeblikket og vi kunne notere oss for en fin seier!

- Ser vi ut over landets grenser ser vi et skremmende bilde hvor høyrekreftene vinner fram i stadig flere land. I USA er det valgt en president som omtrent bare støttes av Carl I. Hagen her hjemme. Også i andre land vinner de mørke kreftene fram.

- Jeg mener vi bare har en ting å gjøre, vi må starte i vårt eget land. Foran stortingsvalget i 2017 må vi mobilisere slik at vi kan få et skifte av regjering, sier Jørn Eggum.

- Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske forbundets medlemmer, ansatte og øvrige forbindelser en god og fredelig jul! Jula skal brukes til å lade batteriene foran et nytt og godt arbeidsår!