Håper på gode og konstruktive forhandlinger

Forbundssekretær Clas Delp håper på gode og konstruktive forhandlinger med NHO reiseliv. Hør hvilke krav Fellesforbundet stiller for Riksavtalen for hotell og restaurant i dette videoinervjuet!

Sist oppdatert 06.04.2016 (kl. 16.25)