Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Høring om omdanning av AIM Norway

Forbundssekretær Hege Espe og rådgiver Jørn Prangerød fra Fellesforbundet møtte i Stortingets høring om omdanning av AIM Norway 13. mai. Også hovedtillitsvalgt Bjørn Lien var med og la fram våre synspunkter om omdannelsen.

Regjeringen la i midten av mars fram en proposisjonen med forslag til lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM) til aksjeselskap, og vedtak om fullmakt til endring i statlig eierandel. Hensikten med omdanningen er i følge regjeringen å legge til rette for at foretaket kan styrkes som en kommersiell virksomhet, og således kunne bidra til en høyere avkastning på statens investerte kapital. Regjeringen mener selskapet bør gis anledning til å søke privat kapital og tilpasse eierstrukturen til hva som er det beste for selskapet på lang sikt. Det fremlegges derfor i tillegg et forslag om fullmakt til at staten kan redusere eierskapet i aksjeselskapet når det vurderes som hensiktsmessig.

Fellesforbundet har laget et notat om saken som ble lagt fram under høringen. Les notatet