Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

I ungdommens tegn

«De unge etterlyser flere tiltaksplasser og flere lærlingeplasser. Dette er vi i Fellesforbundet enig med dem i og vi skal sammen med aktiv ungdom arbeide for at det skjer», skriver forbundsleder Jørn Eggum i denne kommentarartikkelen i Magasinet for fagorganiserte.

Publisert 23.08.2016 kl 10.58 i Magasinet for fagorganiserte
Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Ikke noe er mer feil enn når det påstås at Fellesforbundet bare består av «gamle gubber». For det første har vi en stadig økende andel kvinner. Nesten hvert femte yrkesaktive medlem er kvinne. For det andre har vi en god aldersfordeling blant medlemsmassen. Hver fjerde yrkesaktive medlem er under 30 år. Dette preger også organisasjonen vår. Flere kvinner og flere unge markerer seg i organisasjonen og får tillitsverv. For meg var det en stor opplevelse å delta på forbundets ungdomskonferanse i vår. Engasjementet var stort. Det var ungdommer med tro på framtida, og som hadde tydelige meninger om både enkeltsaker og den faglig politiske retningen for forbundet.

I disse dager er det ungdomskonferanser rundt om i landet som skal velge sju regionale ungdomssekretærer. De velges for en periode på to år av gangen og frikjøpes på full tid. Jeg skal i september møte de som blir valgt til samtale. Både for å bli kjent med dem og for å diskutere sekretærenes oppgaver. Synliggjøring av forbundet blant ungdom og å rekruttere ungdom til forbundet, blir en viktig oppgave for dem. Jeg er ganske sikker på at dette vil styrke forbundet, og også øke ungdommens innflytelse.

Denne sommeren har på mange måter stått i ungdommens tegn i Norge. Som tidligere år har LOs sommerpatrulje vært på farten. Oppsøkt bedrifter, orientert om fagbevegelsen og også sjekket arbeidsvilkårene for ungdommen. Sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøregler er avdekket. Men kanskje viktigst: Patruljen har møtt ungdommer og gitt dem viktig informasjon om fagbevegelsen og ungdommens rettigheter i arbeidslivet.

Første uka i august hadde AUF sin ungdomsleir på Utøya. Ett tusen ungdommer var samlet, mange av dem fra fagbevegelsen. Leiren markerte på en sterk måte at AUF har tatt øya tilbake. Utøya har igjen blitt en arena for politikk, diskusjoner og sosialt kameratskap. Det var som i gamle dager. Forskjellen er at det var flere unge enn noen gang som deltok. Det er inspirerende og jeg håper enda flere av våre medlemmer engasjerer seg i politikken.

Vi trenger aktive ungdommer. Både faglig og politisk. Mens nestlederen i Høyre, Jan Tore Sanner, snakker om at det går bedre med sysselsettingen, viser statistikken at det nå er 22 000 færre unge mellom 15 og 24 år i arbeid enn for ett år siden. Sanner snakker mot bedre viten. De unge etterlyser tiltak. Flere tiltaksplasser og flere lærlingeplasser. Dette er vi i Fellesforbundet enig med dem i og vi skal sammen med aktiv ungdom arbeide for at det skjer. Arbeidsløshet er ille for alle som rammes, men særlig for ungdom i etableringsfasen klare for sin første jobb.

Et budskap fra Utøya er at politikk betyr noe. Det demonstrerer f.eks. det rødgrønne byrådet i Oslo. De har lyttet til ungdommen og til fagbevegelsen. Nå vil kommunen stille krav om at minst 10 prosent av det arbeidet som utføres for kommunen skal gjøres av lærlinger. Ingen vinner et kommunalt anbud uten at dette er på plass. Andre kommuner har vedtatt eller kommer til å vedta tydelige krav om nettopp lærlinger. Slikt kommer ikke av seg sjøl. Det ligger politikk bak. En vilje om politisk styring.