Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Klart ja-flertall i uravstemning!

Resultatene foreligger nå for uravstemningene for Flyoverenskomsten, Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien og Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold. Et stort flertall stemte ja til anbefalte forslag fra lønnsforhandlingene.