Hopp til hovedinnhold

Klart ja-flertall i uravstemning!

Resultatene foreligger nå for uravstemningene for Flyoverenskomsten, Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien og Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold. Et stort flertall stemte ja til anbefalte forslag fra lønnsforhandlingene.

Sist oppdatert 20.05.2016 (kl. 12.12)