Hopp til hovedinnhold

Klart ja-flertall i uravstemning!

Resultatene foreligger nå for uravstemningene for Flyoverenskomsten, Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien og Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold. Et stort flertall stemte ja til anbefalte forslag fra lønnsforhandlingene.