Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Krever olje-gransking

Store utbyggingsprosjekter på norsk sokkel som har gått til utenlandske verft, har blitt dyrere enn planlagt og veldig forsinket. Forbundsleder Jørn Eggum uttrykker stor frustrasjon i denne artikkelen som sto i Klassekampen lørdag 12. mars.

Klassekampen 12.03.2016 Side 15

Forfatter: Av Pål Hellesnes, Stian Nicolajsen og Anne Kari Hinna

Opprørt: Store utbyggingsprosjekter på norsk sokkel som gikk til utenlandske verft har blitt dyrere enn planlagt og veldig forsinket. Nå krever Fellesforbundet statlig gransking.

– Over lang tid har de største kontraktene for utbygging blitt sendt til Østen, utelukkende på grunn av rimeligere anbud. Så ser vi at det ene prosjektet etter det andre havarerer. Ikke klarer de å levere på pris, ikke på tid og ikke på kvalitet, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum til Klassekampen.

Han har sett seg mektig lei på at tunge utbyggingsoppdrag til norsk sokkel gang på gang havner hos verft i Sørøst-Asia, og ikke hos norske verft.

Nå vil han at myndighetene tar tak. I et brev stilet til olje- og energiminister Tord Lien (Frp) ber forbundet om at departementet gransker «årsakene bak alle forsinkelser og kostnadsoverskridelser i utenlandske leveranser», samt at de «samfunnsøkonomiske konsekvenser av disse kontraktene utredes».

Tunge prosjekter

Det er ikke småpenger det er snakk om når det skal bygges produksjonsanlegg på norsk sokkel:

- Statoils utbygging av gassproduksjonsanlegg til Aasta Hansteen-feltet ble lagt til det sørkoreanske Hyundai-verftet. Byggingen har blitt kraftig forsinket, noe som har gjort prosjektet 2,9 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

- Goliat-prosjektet til Eni ble også lagt til Sør-Korea. Plattformen ble to år forsinket, og prosjektet kostet 15 milliarder kroner mer enn planlagt. Statoil eier 35 prosent av prosjektet.

- Statoil har på en kortsiktig måte spilt med skattebetalernes penger. I tillegg har de på indirekte måte bidratt til at vi har den vanskelige situasjonen som vi har i leverandørindustrien fordi ordrebøkene er tomme, sier Eggum.

Pålegg fra Stortinget

Dagens Statoil er resultat av fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet i desember 2006.

I brevet til oljeministeren påpeker Fellesforbundet at Stortinget i forbindelse med fusjonen understreket at det sammenslåtte selskapet måtte bidra til å opprettholde et mangfold blant leverandørene. Stortinget ba regjeringen følge utviklingen for leverandørindustrien tett.

– På mange måter kan det virke som om Statoil ikke tar det samfunnsansvaret som de er gitt av det norske Stortinget, sier Eggum.

Prekær situasjon

Årsaken til den ampre stemningen er den vanskelige situasjonen norsk leverandørindustri er i. Langs hele kysten har det strømmet på med permitteringer og oppsigelser.

I januar kunne Nav melde at det kom inn dobbelt så mange varsler om oppsigelser og permitteringer i 2015 som i 2014. I løpet av 2015 mottok Nav varsler for 20.000 personer fra industrien og 8400 personer fra bergverksdrift og utvinning.

«Vi vet årsakene»

Olje- og energiminister Tord Lien hadde ikke fått satt seg inn i brevet fra Fellesforbundet da han besøkte Norsk Olje og gass sin årskonferanse på torsdag. Han hevdet likevel at de hadde god oversikt over årsakene til de store kostnadsoverskridelsene som har vært på flere oljekontrakter som har gått til utlandet.

- Det er en kjensgjerning at det gikk en del kontrakter til utlandet i 2012 der alt arbeidet ikke har gått på skinner. Kort tid etter at vi overtok, mottok vi en vurdering fra Oljedirektoratet om dette temaet. Vi har derfor en årsaksforklaring på hvorfor det skjærer seg, sier Lien.

Ministeren gleder seg samtidig over at norske leverandører nå ser ut til å ta seg opp i konkurransen med de utenlandske.

– Det er med stor glede at jeg registrerer at en betydelig andel av kontraktsvolumet fra norsk sokkel nå havner hos norske leverandører. Det viser at norsk leverandørindustri sammen med operatører og lisenspartnere i fellesskap har tatt fatt i norsk konkurransekraft. Her sitter vi i samme båt, operatører, leverandører og fagbevegelse.

© Klassekampen