Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Lars Skytøen har gått bort

Tidligere formann i Norsk Jern og Metallarbeiderforbund Lars Skytøen døde lørdag. Med ham er en av de mest ruvende skikkelser i norsk fagbevegelse etter krigen gått bort, skriver forbundsleder Jørn Eggum i et minneord.

Lars Skytøen kan på mange måter sies å være drivkraften bak dannelsen av Fellesforbundet i 1988. Som leder av Jern og Metall tok han initiativ til å slå sammen fem fagforbund til ett. Han ledet også det praktiske arbeidet med dette fram til dannelsen var et faktum.'

Se utdrag fra et intervju med Lars Skytøen spom ble vist på NRK i 2013.

 

Minneord skrevet av forbundsleder Jørn Eggum:

En ruvende skikkelse

Tidligere formann i Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, Lars Skytøen er død 86 år gammel. Med ham er en av de mest ruvende skikkelser i norsk fagbevegelse etter krigen gått bort. Lars Skytøen var drivkraften bak dannelsen av Fellesforbundet, og ledet samarbeidsrådet som jobbet med den praktiske tilretteleggingen av det nye forbundet til det ble stiftet i 1988.

Lars Skytøen var født på Nøtterøy i Vestfold, og det var også der han bodde inn til det siste. Han begynte som så mange andre på hans alder som lærling på Kaldnes Mekaniske verksted i Tønsberg. Han fikk fagbrev som elektrisk sveiser. På Kaldnes kom han raskt i kontakt med fagbevegelsen og gikk gradene i verkstedklubben. Han ble etter hvert valgt til formann i Verkstedklubben, og markerte seg raskt som en sterk tillitsvalgt

Til Jern og Metall kom han som sekretær i 1965. Han var nestformann i 1970 til 1976, og ble valgt til formann i 1976, et verv han hadde fram til 1987.  I denne perioden var han også industriminister i Odvar Nordlis regjering fra 1979 til 1981.

Lars Skytøen var i hele sitt liv sterkt politisk engasjert, først i Norges Kommunistiske parti, og senere i Arbeiderpartiet. Hans faglige og politiske liv ble formet i årene på Kaldnes i Tønsberg og han glemte aldri hvor han kom fra.

De som opplevde Lars Skytøen under lockouten som ble satt i verk av Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) i 1986, glemmer ikke hans engasjement, skarpe blikk og pekefinger. Den ble et symbol for en ruvende, sterk og klar fagforeningsleder. Det var slik han framstod også for de som jobbet nær ham. Lars var sterk og klar i meldingene og det var aldri tvil om hva han mente. Han nøt stor respekt blant de som jobbet sammen med ham og de som ble kjent med ham i ulike sammenhenger. NAF ble påpført et så stort nederklag i denne lockouten at daværende leder Pål Kraby måtte forlate sin stilling.

Lars Skytøen var med å stifte Norges Bedriftsidrettsforbund og var formann der i perioden fra 1966 til 1968. Han var også medlem av en lang rekke offentlige utvalg. Bedriftsdemokratiet var noe som engasjerte Lars. Han var formann i flere år for den felles bedriftsdemokratikomiteen som ble dannet mellom LO og NAF.

Med Lars Skytøen har vi mistet en stor og sterk fagforeningsleder. Våre tanker går i dag til kona Erna som har mistet sin følgesvenn gjennom et langt liv.

Hvil i fred gode Lars!

Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet